SMART-spesialisering i Finnmark

Klikk for stort bildeAnders Bongo-Wiik fra Arctic Lavvo (Kautokeino) framhever betydninga av bransjeovergripende samarbeid til å utvikle nye SMARTE løsninger og produkter til nye markeder. Foto: Matthias Kock

Næringslivet ble analysert og potensialet for innovasjon tatt opp på et møte i Alta onsdag.

EU har en metode for SMART-spesialisering for utvikling av regioner. I går møttes virkemiddelaktører og aktører fra næringsliv i Alta for å diskutere en analyse av næringslivet i Finnmark og innovasjonspotensialet. Analysen danner grunnlaget for prioriteringer i innovasjonsstrategien.

Denne strategien er det viktigste redskapet for SMART-spesialisering, EUs metode for regional utvikling som Finnmark fylkeskommune vil ta i bruk.

Finnmark fylkeskommune har kommet et langt stykke i SMART-spesialiseringsprosessen.

Potensial i Finnmark

- Nå gjelder det å bygge på det gode arbeidet NORUT har gjort de siste månedene og utforme innovasjonsstrategier, sier Erle Holm-Varsi, assisterende nærings- og nordområdesjef i fylkeskommunen, etter et vellykket møte.

- Særlig mulighet til sektor- eller bransjeovergripende samarbeid blant næringsaktører i Finnmark spiller en stor rolle i SMART og her ser vi et potensial, sier hun.

Behandles politisk

Fylkesutvalget skal behandle et første utkast av strategien på sitt møte i mai, og eventuell sende den ut på høring.

-Vi håper at vi får Finnmarks innovasjonsstrategi vedtatt i fylkestinget i juni, sier Holm-Varsi.