Skolekonferanse med fokus på dybdelæring

Klikk for stort bildeOpplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Foto: Bjarne RiestoI mars er det konferanse for skoleledere i Finnmark. Hovedfokus er hvordan elever kan få en dypere forståelse av fag og motivere ledere til å videreutvikle partnerskapet i det 13-årige skoleløpet.

Med 84 skoleledere påmeldt, går det mot rekordmange deltakere. Deltakerne representerer kommuner, grunnskoler, videregående skoler og fylkeskommunen.

Det er femte gang at Finnmark fylkeskommune ved opplæringsavdelingen inviterer skoleledere i Finnmark til skolefaglig kommunekonferanse. Konferansen finner sted i Alta 5. og 6. mars og vil bli åpnet av fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

- Gledelig utvikling

- Da vi møttes i den første skolefaglige kommunekonferansen var gjennomføringen i videregående opplæring på 50%. På den siste målingen er den 64%, sier opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen.

Det er også satt ny rekord i tildeling av lærekontrakter i Finnmark:

- 75% av de som ønsket læreplass i Finnmark i 2017 fikk det. Det er 3% over landsgjennomsnittet. Dette er en svært gledelig utvikling, sier opplæringssjefen.

Hovedfokus på dybdelæring

Dybdelæring vektlegges mye i nye læreplaner, og er dermed hovedtema i konferansen.

Med dybdelæring, eller dypere læring, menes læring som fører til en god forståelse av stoffet, og skiller seg fra overflatisk pugging av fakta. Det innebærer god vurdering underveis i opplæringen og dialog mellom lærer, elev og foresatte slik alle elever får noe å strekke seg etter og at det stilles krav til dem, men at de samtidig får hjelp til det som er krevende. 

- Denne gangen er det særlig fokus på hvordan god skoleledelse kan medvirke til at dybdelæring forankres i klasserommene i våre skoler. Vi får presentert forankringen i forskningsfeltet og vi får eksempel på hvordan skoleleder kan tilrettelegge for dette i praksisfeltet særlig rettet mot vurdering, sier Sandtrøen.

Det vil også bli fremført praktiske eksempler fra realfagssatsingen som UDIR har igangsatt.

Astrofysikk og science fiction

I de foregående konferansene er det benyttet kjente navn som innledere i en av konferansedagene, det vil det også være denne gangen.

Deltakerne vil få høre et spennende foredrag fra astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenformidler og science fiction-forfatter Anne Mette Sannes.

Fremføringen fra de kan beskrives som populær vitenskapelig dybdelæring i teori og praksis.

Diskusjoner om skolegjennomføring

Det legges også opp til gruppediskusjoner blant deltakerne. Hovedspørsmålet er: Hva er viktigst å gjøre i lag fremover?

- I og med at vi har hatt en betydelig økning i gjennomføringen i løpet av få år så vil det også være interessant å diskutere årsaken til dette og hva kan vi lære av det, sier Sandtrøen.

Det er god påmelding til konferansen, og opplæringssjefen er fornøyd:

- Dette er den viktigste skolefaglige konferansen for skoleledere i vårt fylke hvert år på grunn av den gode representasjonen. Alle som er invitert til konferansen er i stor grad beslutningstakere på flere nivåer og kan således påvirke gjennomføringa i videregående skoler, avslutter Sandtrøen.

Les programmet for konferansen (PDF, 672 kB)