Skolefaglig kommunekonferanse

Klikk for stort bildeFra kommunekonferansen i 2015. Foto: Trond Magne Henriksen

Den gode finnmarksskolen er ett av temaene for skolefaglig kommunekonferanse i Alta 6. og 7. mars.

Dette er den fjerde skolefaglige kommunekonferansen som Fylkeskommunen gjennomfører, og denne gangen er det den gode finnmarksskolen og styrking av partnerskapet mellom grunnskoleopplæringen og videregående opplæring som er hovedtema.

- Fylkets viktigste skolelederkonferanse

-  Dette er den viktigste skolefaglige kommunekonferansen for skoleledere i vårt fylke. Alle som er invitert til konferansen er i stor grad beslutningstakere på flere nivåer og kan således påvirke gjennomføringen i videregående skoler, sier opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen i Finnmark fylkeskommune.

Deltakere som er invitert er oppvekstsjefer, sektorledere, skolefaglige ansvarlige og rektorer i grunnskoler med ungdomstrinn, rektorer i videregående skoler, representanter fra skoleeier nivået i Finnmark fylkeskommune, og ansatte hos Fylkesmannen.

 

Om programmet

Det er høy kvalitet på foredragsholdere med blant annet to av Norges fremste skoleforskere og organisasjonsutviklere.  Den ene er Marit Aaser som er leder for rektorutdanningen og ungdomstrinn-satsingen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Den andre er Jan Merok Paulsen som arbeider ved Høgskolen i Oslo og Akershus og også tilknyttet Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) på Hamar og Stiftelsen IMTEC. Begge har doktorgrad innenfor sine fagfelt.

I tillegg bidrar skoleledere og elever fra Finnmark i programmet. Vi får og besøk av Riksrevisjonen som på oppdrag fra Stortinget har rettet et kritisk blikk mot fagopplæring/lærlingsituasjonen i Norge og Finnmark. Det legges også vekt på at deltakere i konferansen skal bidra aktivt underveis i konferansen.   

Kontakt

Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825