Satser på mer innovasjon og forskning i bedrifter i Finnmark

Klikk for stort bildeSeniorforsker Jukka Teräs snakker under samlingen mandag. Foto: Vigdis Nygård, NORUTFinnmark fylkeskommune samlet denne uken utviklingsaktører i forbindelse med en prosess for å få bedrifter i fylket til å bruke mer forskning og bli mer innovative. 

Metoden som benyttes i prosessen er såkalt SMART-spesialisering, som er EUs metode for forsknings- og innovasjonsbasert næringsutvikling. 

Mandag samlet Nærings- og nordområdeavdelinga i Finnmark fylkeskommune, sammen med forskningsinstituttet NORUT, de regionale utviklingsaktørene i fylket for å skreddersy prosessen videre.

I løpet av de neste månedene skal det jobbes med utvikling av næringslivet i fylket etter SMART-prinsippene. I denne prosessen vil næringslivet inviteres inn for å bidra med erfaringer om hva som skal til for at bedrifter bruker mer forskning og blir mer innovative, samt hvordan kunnskap kan brukes på tvers av næringer.

Resultatet av prosessen er en innovasjonsstrategi som skal definere de viktigste satsingene i Finnmark og hva som må gjøres for å tilrettelegge for mer verdiskaping, sysselsetting og innovasjon.

Ved å benytte seg av EUs SMART-prinsipper for næringsutvikling får Finnmark, og etterhvert storfylket, mulighet til å sparre og spille seg gode sammen med andre europeiske regioner.

– Dette gir et strategisk grunnlag for at næringslivet kan benytte seg enda mer av innovasjon og forskning. Når vi får sluttført SMART-prosessen i Finnmark, vil dette bidra til å posisjonere hele det nye storfylket. Vi får en formell inngangsport til andre europeiske regioner. Samtidig har vi nyttig erfaring som vi kan dele i det nye fylket, sier nærings- og nordområdesjef Hilde Mietinen.