Raset på fylkesveg 102 i Hasvik

Det har gått et ras i falkenbergtunnellen. Arkivfoto fra 2011. Foto: Lars Engerengen - Klikk for stort bildeDet har gått et ras i falkenbergtunnellen. Arkivfoto fra 2011. Foto: Lars Engerengen Få med deg status og informasjon i forbindelse med raset på FV 102 i Hasvik.

Status per 09.02 – vegen åpnes kl. 15:00

Statens vegvesen melder i dag at fylkesveg 102 åpnes i dag, fredag 9. februar, klokken 15:00. Vegen vil være åpen for friferdsel hele helgen (lørdag 10.02 – søndag 11.02).

Mandag 12.02 stater resterende arbeid med sikring og reparasjoner på stedet, da vil det være styrt trafikkavvikling i tidsrommet mellom kl. 08:00-18:00 – trafikantene må påregne en ventetid opp til en time.

I tidsrommet mellom kl. 18:00 og 08:00 vil det være friferdsel.

Status per 08.02 – vegen åpnes fredag

Etter et vellykket sprenging onsdag jobbes det torsdag med rensk av fjellet – dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av dagen. Da starter arbeidet med å fjerne massen fra vegen, dette arbeidet vil pågå kontinuerlig til jobben er utført – også natt om nødvendig.

Vegen har fått forholdsvis store skader. Det vil gjøres midlertidig reparasjon av vegen og permanent utbedring vil bli gjort til sommeren. Midlertidig rekkverk vil på stedet bli satt opp og det vil være nedsatt hastighet forbi området helt til vegen er utbedret og permanent rekkverk er satt opp – dette gjøres til sommeren.

Statens vegvesen og entreprenøren på stedet melder at vegen kan åpnes for trafikk fredag ettermiddag/kveld.

Siste beredskapsrute fredag vil være formiddagsavgangen. Se www.snelandia.no for ruteinformasjon.

Det gjenstår noe arbeid før området er fullstendig sikret, det skal settes opp fallnett på stedet. Dette arbeidet vil gjøres i neste uke. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om dette.

Status per 07.02 – vellykket sprenging

Dagens forsøk på sprenging meldes av entreprenør å være vellykket. Det jobbes nå med etterrensk i fjellsiden og opprydding av vegen vil starte straks dette er ferdig.

Det meldes om at anslagsvis 1000 m3 masse nå ligger på vegen og det vil nødvendigvis ta noe tid å renske dette.

Vegen holdes inntil videre stengt, mens opprydding pågår.

Informasjon om når vegen åpnes vil komme.  

Status per 06.02 – vegen stenges

Statens vegvesen informerer i dag om at vegen tirsdag, 06.02.2018, stenges for trafikk grunnet ustabile forhold i fjellet.

I morgen, onsdag 07.02.2018, vil entreprenøren på stedet gjøre et forsøk på ny sprenging av de ustabile massene i fjellet – grunnet dette arbeidet vil vegen også i morgen være stengt og forblir stengt til sprengning, rensk og rydding ev vegbane er gjennomført.

I perioden med stengt veg vil hurtigbåt være eneste alternative transportmulighet. Se www.snelandia.no for ruteinformasjon.

Status per 05.02 

Det ble sist uke forsøkt å sprenge ned fjell slutten av sist uke – dette gikk ikke etter planen. Deler av overhenget ble stående igjen og det er ikke lyktes å ta resterende med manuelt renseutstyr.  Det vil derfor bli en ny sprenging onsdag 07. februar. 

Vegene stenges nattestid - kolonnekjøring dagtid mandag og tirsdag

Grunnet den mislykkede sprengingen er fjellet svært ustabilt, derfor er vurderingen fra Statens vegvesen at vegen ikke kan holdes åpen nattestid slik som tidligere. Det vil avvikles kolonner gjennom området mandag og tirsdag denne uken.

Tidspunktene for dette er: 07:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00 og 18:30

Vegen blir helt stengt etter siste kolonne 18:30 frem til 07:00 neste dag.

Statens vegvesen informerer at på grunn av fjellets beskaffenhet vil den minste bevegelse i fjellet medføre av vegen stenges helt og det vil ikke bli avviklet kolonner.  Ved mildt vær og/eller nedbør som medfører vannføring i fjellet, vil veien også stenges helt.

Vegen stenges onsdag, og vil åpnes når vegen og rester i fjellet er renset.

 

Status per 26. januar - arbeidet fortsetter, styrt trafikkavvikling

Arbeidene med rassikring ved Falkenbergtunnelen på Fv. 102 (Sørøya) fortsetter på mandag 29. januar. Dersom intet uforutsett skjer skal det gjennomføres styrt trafikkavvikling med kolonner til fastsatte tider forbi anleggsområdet fra og med mandag 29. januar til og med onsdag 31. januar.

Vegen vil være stengt fra torsdag 1. februar grunnet arbeid med sprenging på stedet.

I hele anleggsperioden vil det være signalanløp med hurtigbåt fra Sørvær. Rutetidene finner du på www.snelandia.no. Dermed kan det benyttes hurtigbåt fra og med mandag 29. januar og til arbeidet er ferdigstilt.

Styrt trafikkavvikling:

 • Mandag – onsdag (29.01-31.02):
  Kolonnekjøring klokken: 07.30 – 08.30 – 10.30 – 12.00 – 14.30 – 16.30

  I denne perioden vil vegen være åpen for friferdsel etter endt arbeidsdag ca. klokken 18:00 og til og med arbeidet starter opp igjen påfølgende morgen klokken 07:00.
   
 • Torsdag 01.02:
  Kolonnekjøring klokken: 07.30 – 08.30 og 10.30

  Det anmodes at alle brukere som har behov for transport via veg benytter seg av en av disse kolletidene. Fra og med torsdag 1. februar etter klokken 10:30 vil vegen være helt stengt inntil sprengning er utført, fjellrensk er foretatt og vegen er ryddet. Sprengningsarbeidet er planlagt utført fredag. 2. februar.
  Det er vanskelig å fastsette eksakte tidspunkter for når vegen kan åpnes, dette avhenger av forholdene etter at sprengningsarbeidet er utført. Statens vegvesen informerer om at vegen tidligst kan åpnes søndag 4. februar. Ytterligere informasjon vil komme etter at spregningen er gjennomført

I perioden med stengt veg vil hurtigbåt være eneste alternative transportmulighet. Se www.senlandia.no for ruteinformasjon.

Ovennevnte løsning er basert på at intet uforutsett skjer under borearbeidene og at vi ikke får værhindringer. Det vil bli gitt fortløpende informasjon dersom det blir avvik i fremdriftsplanen.

 

Status per 19.01.2018 – vegen holdes åpen hele døgnet

Statens vegvesen har gjort en ny vurdering angående fylkesveg 102. Vegen vil i perioden 19.01-29.01 holdes åpen hele døgnet mens været er stabilt og det er minusgrader. Etter værprognosene vil dette vedvare til slutten av neste uke. Ved omslag til mildvær vil vegen bli stengt på kort varsel og det vil bli satt inn båttransport igjen.

Det vil bli avholdt folkemøte i Sørvær torsdag 25. januar klokken 19:00, Hasvik kommune inviterer. Representant fra FFK og SVV møter.

 

Status per 18.01.2018:

Fylkesveg 103 åpen for ferdsel på dagtid

Fylkesvei 102 til Sørøya åpnes fredag klokka 12 og vil være åpen hver dag fram til 29. januar, med mindre ustabile værforhold fører til at veien må stenges. Båtavgangene fra Sørvær vil i perioden innstilles - med unntak av søndag 21. januar.

På grunn av arbeidstidsbestemmelser informerer Statens vegvesen at det vil være pause i arbeidet fram til 29. januar.

I denne perioden vil veien være åpen alle dager mellom klokka 08 og ca. 22.30, tilpasset siste ferje fra Øksfjord til Hasvik. Om natta vil veien være stengt mellom de ordinære veibommene i Breivikbotn og Sørvær. Dersom det skulle bli mildt og ustabilt vær med risiko for ras, kan veien imidlertid bli stengt på kort varsel. Se 175.no for oppdatert trafikkinformasjon.

 

Status per 11.01.2018

Entreprenør er på stedet og har startet sikringsarbeidet. Entreprenøren melder om svært dårlig fjell og faren for ytterligere ras er stor. Statens vegvesen har varslet at vegen mellom Falkbergtunnelen og Sandvika vil være stengt til 21. januar klokken 21:00, men det vil gjøres løpende vurdering om det er mulighet for å åpne vegen for ferdsel tidligere.

Vegen mellom Breivikbotn til Sandvika er åpen og i morges, torsdag 11. januar, åpnet vegen mellom Sørvær og Breivik.

Hasvik kommune har åpnet scooterløype fra Sandvika til Breivik for fri ferdsel. 

Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen har vurdert en midlertidig åpning av vegen i perioder på dagen, slik at brukerne og næringslivet skulle få mulighet å komme seg til ferga. Dette var fra et faglig perspektiv ikke mulighet å gjennomføre – risikoen med dette er for stor. 

 

Båt til og med 21. januar

Finnmark fylkeskommune har satt inn hurtigbåt til Sørvær og anbefaler reisende å følge med trafikkinformasjon på www.snelandia.no og Snelandia sine facebooksider. Hurtigbåten er satt i drift til og med 21. januar eller når vegen igjen åpnes.

Etter forespørsel fra Hasvik kommune har fylkeskommunen vurdert å sette inn ekstra avgang mellom Sørvær-Hasvik mandagsmorgen. Dette lar seg ikke gjøre grunnet arbeidstidsreglement.

Saken vil bli oppdatert fortløpende

Fant du det du lette etter?