Prosessvarsel klart til behandling

Klikk for stort bilde

Advokatfirmaet Kluge har konkludert:  «…det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8.juni  2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig».

Advokatfirmaet Kluge har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune ettergått saken om sammenslåing av Finnmark og Troms med tanke på å få bragt på det rene hvorvidt Finnmark fylkeskommune har et rettslig grunnlag for å gå til sak.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik har følgende kommentar til saken:

- Vi har akkurat mottatt notatet fra advokatfirmaet Kluge. Nå skal vi gå igjennom dette med stor interesse. Saken skal behandles i fylkestinget i neste uke.

Bakgrunn for saken:

Finnmark fylkesting bad i fylkestingsmøtet den 18. oktober om at administrasjonen skulle utrede et forslag om prosessvarsel mot staten. Dette arbeidet er nå fullført. Finnmark fylkeskommune har benyttet Kluge Advokatfirma til dette arbeidet.

Et prosessvarsel er kort fortalt et varsel om at man vurderer å bringe saken inn for domstolsbehandling og gir motparten adgang til å redegjøre for sitt syn, før man tar en beslutning.

Lenke til sak: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/Meetings/Details/531357?agendaItemId=204480

Kontaktperson for Finnmark fylkeskommune er kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen.

Telefon: 48 10 31 45

Fant du det du lette etter?