Opptatt av ansatte, oppgaver og beliggenhet

Fylkesvaraordfører Regnhild Vassvik - Klikk for stort bilde -Vi skal jobbe for Finnmarks interesser i sammenslåinga med Troms, sier fylkesordfører Runar Sjåstad og fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik.

Som kjent vedtok Stortinget før sommerferien at Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune skal slås sammen med virkning fra 1. januar 2020.

-Det var ikke det vi ønsket, og fylkestinget vedtok å søke om å reversere vedtaket dersom det ble regjeringsskifte. Slik ble det ikke, så nå må vi inn i arbeidet med sammenslåing. Og her vil vi ha en offensiv holdning, sier Sjåstad og Vassvik.

Oppgaver og ansatte
Finnmark fylkeskommune har sendt inn over 40 innspill til hva de nye regionene, som Finnmark og Troms, skal få av nye oppgaver. I tillegg er Sjåstad og Vassvik opptatt av hvordan man skal organisere de to administrasjonene.

-Og så er de ansatte veldig viktig. Vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet for våre 1200 medarbeidere i Finnmark fylkeskommune, sier de to politiske lederne.

Felles fylkesting i Kirkenes
Fylkesordfører Sjåstad og fylkesvaraordfører Vassvik sier sammenslåing vil kreve mye arbeid i tida framover. 31. oktober blir det møte i Kirkenes der Finnmark fylkesting og Troms fylkesting møtes. Her legger inndelingsloven føringer på en rekke forhold som krever avklaring i dette fellesmøtet.

Departementet har laget en veileder om sammenslåing.

Dette skal tas opp på fellesmøtet i Kirkenes 31. oktober:

Inndelingslova § 25 På slike fellesmøte skal følgjande saker drøftast: a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket  b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget  c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova  d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda  e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga.

Fant du det du lette etter?