Ønsker ikke å deregulere drosjemarkedet

Fylkesutvalget vedtok nylig en høringsuttalelse som går imot delingsøkonomiutvalgets forslag om å fjerne reguleringa av drosjenæringa. Drosjenæringa er viktig for distriktene, mener fylkesutvalget. Arkivfoto: Harald Hereide - Klikk for stort bildeDrosjenæringa er viktig for distriktene, mener fylkesutvalget. Arkivfoto: Harald Hereide

Delingsøkonomiutvalget har i sitt arbeid med NOU 2017:4 «Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer» foreslått å fjerne behovsprøvinga av drosjeløyvene og kjøreplikten (driveplikten). Fylkespolitikerne mener delingsøkonomiutvalgets forslag vil ramme distriktene hardt, og peker på behovsprøvinga og kjøreplikten (driveplikten) som to sentrale elementer i dagens regulering av drosjemarkedet.

Behovsprøving

I høringsuttalelsen heter det at «Behovsprøvinga som en sentral del av dagens løyveordning sikrer den enkelte løyvehaver nok oppdrag til å kunne ha en inntekt å leve av. Dersom løyveordninga forsvinner, vil det åpnes opp for en skjerpet konkurransesituasjon. Konkurranse er i utgangspunktet bra for forbrukeren, men en konkurranse i små markeder kan gi en markedssvikt hvor aktørene i drosjemarkedet utkonkurrerer hverandre. Distriktene vil kunne oppleve å stå uten drosjer.»

Kjøreplikt

Om kjøreplikten uttaler fylkesutvalget at «Kjøreplikten er viktig i dagens drosjeregulering og må ses i sammenheng med behovsprøvingen. Ved at løyvehaver får en eksklusiv tilgang til drosjemarkedet, pålegges løyvehaveren en kjøreplikt (driveplikt). Kjøreplikten er selve garantien for at distriktene er sikret et drosjetilbud 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ved et bortfall av løyveordninga, vil en ikke kunne pålegge aktørene i drosjemarkedet et kjøreplikt. Resultatet vil være et drosjetilbud som faller bort på enkelte tidspunkt av døgnet og enkelte dager.»