Ønsker endelig gjennomslag for kavaleribataljon

Foto: Forsvarets mediearkiv -  Vi må ha en militær tilstedeværelse i fylket som styrker landmaktens troverdighet og terskel i nord. Det sier påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik og ordfører i Porsanger Aina Borch.

Torsdag legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Landmakten. Den legger føringer for framtidige investeringer i Hæren og Heimevernet, og Vassvik og Borch har klare forventninger om at Finnmark blir prioritert.

- Vi mener det er helt avgjørende at Landmakten i Finnmark prioriteres når det vedtas bindende investeringer for Hæren og Heimevernet frem til 2035, sier Vassvik.

Forventer gjennomslag

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune har i mange år vært samstemte om at Hæren skal tilbake til Porsanger både med jegersoldater, mekaniserte styrker og tilpassede våpensystemer.  

- Nå forventer vi at kravet endelig får gjennomslag. Det er en realistisk forventning med tanke på landmaktutredningens foreløpige konklusjon som ble lagt fram i sommer. Der anbefaler Forsvarssjefen en kavaleribataljon med mekaniserte styrker og jegerstyrker på Porsangmoen som grunnlag for fremtidig landmaktstruktur, slår de to fast.

- Nødvendig politisk signal

Både den påtroppende fylkesordføreren og ordføreren mener økt satsing på militær tilstedeværelse er nødvendig for å vise vilje og gi tydelige politiske signaler om at nordområdene og Finnmark prioriteres, både nasjonalt og ovenfor NATO.

- Dersom regjeringen velger å legge fram et forslag som ikke følger opp satsing på Porsangmoen, betyr det at Finnmark ikke får stående avdelinger øst for Kirkenes og fylket blir uten en landbasert terskel. Det vil være imot forsvarssjefens tidligere anbefaling og den faglige vurderinga av landmaktutredningen som regjeringen har bestilt fra forsvaret, sier de to.

Fant du det du lette etter?