Ny rapport om transport og næring i Finnmark

Rapport transport næring - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en rapport om godstransporten i fylket for næringene: Sjømat, mineral, petroleum, avfall, landbruk og dagligvarer

Rapporten status per 2016 på verdiskapning, transportvolumet og hvilke ruter godstransportene benytter. Den er sammen med tilsvarende rapport fra 2014 et viktig bidrag for politiske prioriteringer på riks- og fylkesvegnettet

Det registreres også betydelig verdivekst i fiskeri og havbruk som omsatte for åtte milliarder i 2016. Sjømattransporten dominerer også transportbildet på de lengere strekningene.

Størst andel godstransport dokumenteres på riksvegstrekningen Hammerfest-Alta-finskegrensen, og Alta sentrum samt Båtsfjord-Tana-finskegrensen på fylkesvegnettet

 

Kontaktperson hos Finnmark fylkeskommune er seniorrådgiver Eirik Selmer. Tlf. 922 49 441.

Fant du det du lette etter?