Nettskolen legges til Nordkapp

Klikk for stort bildeAdministrasjonen til nettskolen Finnmark blir en avdeling under Nordkapp videregående skole fra skoleåret 2019/2020.

Dette innebærer at nettskolen i framtiden kan dra veksler på den administrasjon og støtteapparat som skolen allerede har for å ivareta elevene og tilbudet på en best mulig måte. Nordkapp videregående skole har lange tradisjoner for å drive distribuert undervisning og organisering av denne blant annet igjennom LOSA.

LOSA endrer navn

LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) endrer navn til Veksling LOSA og veksling LOSA blir en del av nettskolen Finnmark. Nettskolen skal ivareta rettighetselevene i første hånd som er lovpålagt, men også legge til rette for en infrastruktur som kan imøtekomme arbeidslivet sitt behov for kompetanse i framtiden.

Nettskoleprosjektet kjører skoleåret 19/20 piloter i fagene Russisk og Tysk 3 for elever i videregående opplæring. Barne-ungdomsarbeider, generell studiekompetanse og helsefagarbeider for voksne. Disse pilotene tester ut en ny form for samhandlings- og undervisningsverktøy og stor grad av omvendt undervisning.

Utvidet prosjektperiode

Prosjektet har fått utvidet prosjektperioden med 1 år fram til høsten 2021 for å ivareta og etablere fagnettverk digitalt for lærerne i forbindelse med fagfornyelsen. Prosjektet skal også samordne de digitale ressursene til de 8 videregående skolene i fylket.

Rammene og forutsetningen for nettskolen Finnmark har endret seg og arbeidet med å etablere en felles nettskole for storfylket Troms og Finnmark er godt i gang. Dette arbeidet er krevende men har et stort potensiale for elevene rundt omkring i regionen.

Endringene ble vedtatt i hovedutvalget for kompetanse vedtok 13. juni. For mer info om saken som ble vedtatt av Hovedutvalget for kompetanse.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943