-Naturlig med Kirkenes som endepunkt for jernbane fra Finland

Klikk for stort bilde

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik er glad for nyheten om at Finland mener at Kirkenes bør velges som endepunkt for jernbane fra Finland.

Flere alternativ for Finland har vært nevnt. Tog fra Rovaniemi til Tromsø, Narvik eller Kirkenes var lanserte løsninger fra Rovaniemi i nord. Vassvik er glad for at finnmarksbyen nær den russiske grensa vurderes som mest interessant.

I følge regjeringen.no sier den norske samferdselsministeren at Norge vil bidra i arbeidet med utredning av strekninga.

Framtidstanker

Finnmark fylkesting har en visjon om jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi og de mulighetene den kan gi. Visjonen for det som kalles Den Arktiske Jernbanen er å realisere Kirkenes og Øst-Finnmark som et nytt logistikksenter for transport gjennom Den nordlige sjørute.

Les jernbanevisjonen "En Arktisk Jernbanevisjon" (PDF, 3 MB)

Kort vei fra Kirkenes til Nordostpassasjen

I samarbeid med kommunen og næringslivet i Sør-Varanger og Sør-Varanger Utvikling har Finnmark fylkeskommune fått utarbeidet en felles jernbanevisjonsrapport for å gi et globalt perspektiv på mulighetene.

Grunnlaget for visjonen i et 20 års perspektiv er at 10 prosent av dagens sjøbaserte containertrafikk fra Asia til Nord-Europa går til Kirkenes vel sju måneder i året, for videre omlasting på jernbane.

Dette kan utgjøre 10 tog pr døgn fra Kirkenes, eller tilsvarende 650 trailere.

Redusert reisetid

-I jernbanevisjonen fra Rovaniemi til Kirkenes har vi tenkt nytt, globalt og stort, fordi dagens godsgrunnlag ikke har utløsende volum for en jernbane, derfor mener vi at visjonen åpner for spennende perspektiver, sier hun.

Reisetida fra Shanghai til Hamburg, gjennom Den nordlige sjørute til Kirkenes og videre med jernbane, vil sammenlignet med bruk av Suezkanalen kunne redusere reisetida fra 39 til 25 dager.

Storhavn i Kirkenes

- Jeg vil presisere at visjonen legger til grunn bygging av en ny storhavn i Kirkenes, jernbane til Rovaniemi og tunell til Baltikum.

Finnmark fylkeskommune har gitt innspill til den nasjonale norsk/finske jernbaneutredninga, og har bidratt med finansiering til visjonen.

Fant du det du lette etter?