Nå kan enkeltbønder søke støtte

Nå kan bønder søke støtte fra landbruksfondet til fylkeskommunen. - Klikk for stort bilde

Landbruksfondet støtter rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark. Målgruppa har tidligere vært landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner. Framover gjelder ordninga også for enkeltbønder i landbruket.

Finnmark fylkeskommune har ansvar for Landbruksfondet i Finnmark, hvor formålet er å bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket i Finnmark.

Kan få landbruksfondets støtte

Landbruksfondet støtter tiltak innen rekruttering til landbruksnæringa, etter- og videreutdanningstilbud for næringsaktører i landbruket, og kompetansehevende tiltak.

Ved tilskudd til etter- og videreutdanning kan Finnmark fylkeskommune gi støtte til kurs/studietur/kompetanseheving som treffer fondets formål.

Det kan gis støtte til kurskostnader, avløser, reise og opphold. Herunder er det relevant for enkeltbønder å søke støtte. Det utvises skjønn i forhold til søknaden.

Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om prioriteringa av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for prosesser som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, utfordringer og strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser og legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat.Les mer om ordninga her:

Fant du det du lette etter?