Nå kan du søke om midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Klikk for stort bilde

Du kan søke om støtte til stort og smått. Finnmark fylkeskommune har 30 millioner til fordeling.

Planlegger du å bygge eller rehabilitering idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivsanlegg? Da bør du se nærmere på dette.

Hvert år fordeler fylkeskommunen ca. 30 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, alt fra store idrettshaller til mindre aktivitetsanlegg og gapahuker. Det er et mangfold av ulike anlegg og det er kun kreativiteten som setter begrensningene. Gå en runde i ditt nærmiljø, idrettslag eller din forening.

Anlegg i lokalmiljøet, som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må derfor gis mulighet til å medvirke i utformingen av anleggene.

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Turskiltprosjektet

Fra og med 2019 bortfaller «turskiltprosjektet», et tiltak for å gi støtte til merking, skilting og informasjonstiltak tilknyttet turruter. Det er likevel ingen grunn til å fortvile av den grunn. Det går fremdeles an å få støtte til dette. Man kan også her søke via spillemiddelordningen.

Søknadsfrist

Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune, mens kommunene har frist til 15. januar 2019 med å sende innkomne søknader til fylkeskommunen.

Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon om søknadsfrist.

Hva er spillemidler?

Overskuddet fra spillvirksomheten i Norsk Tipping AS og datterselskap fordeles til ulike formål, blant annet idrettsformål. Idrettens andel av midlene skal i første brukes til utbygging av idrettsanlegg.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Kulturdepartementet har bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Fant du det du lette etter?