Mye pukkellaks registrert i finnmarkselvene

Voksen pukkellaks - Klikk for stort bilde Eva Thorstad I løpet av få uker har det kommet inn mange registreringer av pukkellaks i norske elver, og de største registreringene er gjort i elver i Finnmark. Arten er på svarteliste over fremmede arter i kategorien "høy risiko".

Pukkellaksen stammer fra tidligere utsettinger i Russland, og er uønsket i norsk natur på grunn av negative effekter på både laks, ørret og hele økosystem. Blant negative effekter nevnes sykdommer, parasitter og konkurranse med stedegen fisk om gytehabitat. Det er i elvene i Finnmark det meldes om flest observasjoner av pukkellaks, for eksempel anslår snorklere at det er omlag 1200 pukkellaks i Komagelva.

Oppfordres til forskningsdugnad  

Det er fortsatt mye usikkerhet i hvordan pukkellaksen har negativ innvirkning på stedegen fisk og økosystem. Forskere oppfordrer derfor alle til å bidra med innsending fangststatistikk og materiale som skjellprøver og foto. Forskere ber også folk åpne buken på fisken de fanger, og etter hvert se om de har gytt, samt se etter død pukkellaks i elvene utover i august og september.

Hvor mer informasjon som sendes inn, hvor bedre grunnlag har man for å vurdere effektene!

Følg denne linken for mer informasjon om hvordan du kan bidra i dugnadsarbeidet.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Mikkel Slaaen Kvernstuen
Rådgiver
78 96 32 06