Møtte ministeren om Riksvei 94 og ny lufthavn

Klikk for stort bildeGeir Ove Bakken, statssekretær Baklien, , statsråd Solvik Olsen og Alf E. Jakobsen. Foto: Eirik Selmer

 

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken fra Finnmark fylkeskommune og Hammerfestordfører Alf E Jakobsen møtte i dag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Temaet for møtet var Riksvei 94 til Hammerfest og ny lufthavn.

– Riksvei 94 er en prioritert transportkorridor, og vi ønsker å jobbe aktivt med framdrifta og finansieringa av dette prosjektet, sier Bakken.

Bompengepakke

– Vårt krav til ministeren er en felles bompengepakke som kan bidra til en effektiv gjennomføring av utbedringa innen 2026. Når det gjelder flyplassen, er det viktig at dette arbeidet fortsette, sier hovedutvalgslederen.

– Vi mener dagens møte ga oss forsikringer om at samferdselsministeren er positiv til en felles bompengepakke, som også støttes av Vegdirektoratet. Vårt mål er at når NTP 2022-33 framlegges skal bypakken ligge inne med midler i 2024.

Stortingets krav

Utgangspunktet for møtet er at Stortinget har stilt krav til bompenger på begge prosjektene, bypakke Hammerfest og riksveistrekninga Rypefjord – Akkarfjord, uten at de inngår i en felles gjennomføringsplan.

Stortinget har stilt krav om bompengefinansiering av utbedringa på strekninga Riksvei 94 Rypefjord – Akkarfjord til 600 mill. kroner, som har planlagt oppstart i 2021, dette er en nasjonalt prioritert strekningsutbedring.

Oppstart bypakke Hammerfest ligger inne i Nasjonal Transportplan i perioden 2024-29 med en ramme på 1160 mill. kr, der bompengekravet er ca. 54 prosent. Uten en felles bompengeproposisjon kan dette prosjektet bli ytterligere utsatt når NTP rullerer.

Vanskelig

– Jeg synes dette viser hvor ekstremt vanskelig det er å få inn nye større prosjekt i NTP, også tiltak på fylkets prioriterte transportkorridor Hammerfest – Alta – finskegrensen, selv med bompenger, sier Geir Ove Bakken.

Han presiserer at bompengefinansiering er avhengig av positive vedtak både i kommunestyret i Hammerfest og i Finnmark fylkesting.

Ny flyplass?

-Vi er også fornøyd med at samferdselsministeren før ferien ga Avinor beskjed om en Konseptvalgutredning(KVU) for framtidige lufthavnløsninger i Hammerfest, for å utrede alle forhold rundt Grøtnes og dagens lufthavn. Dette ble også bekreftet og diskutert i møtet sier Bakken.

Hovedutvalgslederen mener det er viktig at en KVU får utredet, for å sikre at Hammerfest får et framtidsrettet lokalt lufthavntilbud.

– Vårt mål er at resultatet av utredninga skal inngå i ny NTP og at Stortinget skal kunne ta en endelig beslutning på framtidig løsning i juni 2021, sier Bakken.

Fant du det du lette etter?