Møte i Russland om nedsatt funksjonsevne

Klikk for stort bilde

Medlemmer av Finnmark fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var den nylig i Murmansk for å utveksle erfaringer om universell utforming og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.

Delegasjonen fra Finnmark besto av to rådsrepresentanter; Turid Lien (KrF og nestleder), og Stein Wiggo Olsen (brukerrepresentant) samt kultur- og miljøsjef Tore Gundersen og rådets rådgiver og sekretær Alesia Andreassen fra Finnmark fylkeskommunes administrasjon.

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

Fikk se hvordan russerne jobber

Russland har de siste årene gjennomført systematisk kompetansekartlegging av arbeidsledige mennesker med nedsatt funksjonsevne, med mål om å få flest mulig ut i ordinært arbeid. Fra 2014 må bedrifter som har over 35 ansatte ha minimum én ansatt med nedsatt funksjonsevne. Dersom bedriften vurderes som uegnet for slik stilling, slik som for eksempel gruver eller bedrifter med andre fysisk tunge yrker, må bedriften hvert år betale inn en årslønn til det russiske handikapforbundet. Videre betaler handikapforbundet lønna til den ansatte med nedsatt funksjonsevne i en annen bedrift.

Finnmarks delegasjon ble imponert over hvor effektivt og målrettet Russland de siste få årene har arbeidet med universell utforming av offentlige bygninger. I 2017 ble 1000 offentlige bygninger innenfor Murmansk region systematisk kartlagt. Kartleggingen legger grunnlag for å søke midler fra Regjeringen for universell tilrettelegging av bygningene i Murmansk fylke. 

Tilretteleggelse for blinde

Den norske delegasjonen fikk omvisning på biblioteket for blinde i Murmansk, og her var det godt tilrettelagt med ledelinjer. Bildet viser et toalett med ledelinje helt frem til toalett og vask. Siden vi ikke har sett det i Norge, vil vi anbefale at handicaptoaletter utstyres med slike ledelinjer.

Det at begge land har kommet like langt både i forhold til universell utforming og sysselsetting av funksjonshemmede gjør det lettere å samarbeide fremover.

Fant du det du lette etter?