Millioner til folkehelsearbeid

Flere finnmarkskommuner jobber med folkehelseprosjekt. Foto: Juli-Anne Staven - Klikk for stort bildeNå er det bevilget tilskudd på 3,75 millioner kroner til utviklingsarbeid innen folkehelsearbeid til kommuner i Finnmark.

Det var hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel, som på møte i dag i Vadsø gjorde ei tildeling til kommuner i Finnmark. Hele 3 750 000 kr går til kommuner i Finnmark som deltar i et utviklingsarbeid innen folkehelsearbeid. Midlene skal nyttes til å utvikle og teste universelle tiltak (tiltak for alle ikke til spesielle grupper) for barn og unge.

Viktige stikkord i dette utviklingsarbeidet er psykisk helse og rusforebygging, medvirkning fra barn og unge, bedre og mer samordnede tjenester rundt barn og unge.

10 kommuner

Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana deltar i dette utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen jobber i prosess med alle de 10 kommunene. Det er undertegnet samarbeidsavtaler mellom Finnmark fylkeskommune og programkommunene. Dette utviklingsarbeidet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningas helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Hever kompetansen i Finnmark

Gruppeleder Remi Strand mener at det er flott at kommunene i Finnmark deltar og er med på utviklingsarbeid på folkehelseområdet.

-Det er viktig at Finnmark søker på midler til nasjonale program og prosjekter og at dette hever kompetansen i fylket, sier Strand.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok i møte 4. desember 2018 i sak 26/18 at følgende kommuner får tilskudd i 2018, til tiltaksutvikling innen «Program for folkehelsearbeid i Finnmark»:

Program for folkehelsearbeid i Finnmark - tilskudd 2018
Programkommune Tilskudd i kroner
Nye Hammerfest (Hammerfest og Kvalsund 600 000
Alta 450 000
Sør-Varanger 450 000
Tana 450 000
Måsøy 450 000
Porsanger 450 000
Kautokeino 450 000
Lebesby 450 000
Hasvik 0
Sum 3 750 000
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835