Mer spillemidler til Finnmark

Klikk for stort bildeFinnmark fylkeskommune får i år nær 34 millioner i spillemidler til idrettsanlegg. Det er 2,5 millioner kroner mer enn i fjor.

Det er klart etter at Kulturdepartementet har fordelt spilloverskuddet fra Norsk Tipping gjennom Hovedfordelingen. Nær 1,5 milliarder kroner ble tildelt i Hovedfordelingens post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene. Av dette får Finnmark fylkeskommune 33.931.000 kroner å fordele til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2019.

I 2018 var tildelingen på 31.441.000 kroner. Økningen er dermed på 2.490.000 kroner.

Behandling i juni

Kommunene i Finnmark hadde frist i januar om å søke Finnmark fylkeskommune om spillemidler for 2019. Totalt kom det inn 53 søknader fra 14 kommuner.

Hovedutvalget for kultur, samferdsel og folkehelse (HUKFS) vil behandle søknadene politisk i sitt møte 14. juni.

I tillegg til spillemidlene kommer inndratte midler og rentemidler. Det totale beløpet som skal fordeles blir derfor 36.290.000 kroner.

Mange søker midler

Totalt har kommunene i Finnmark søkt om over 122 millioner kroner i spillemidler-støtte i 2019. Det er en økning på 25 prosent fra 2018.

Finnmark fylkeskommune har jobbet målrettet med å øke engasjementet rundt og kompetansen om ordningen.

– Det er gledelig å se at arbeidet gir resultater. Flere kommuner prioriterer bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som idrettshaller, svømmebasseng, dagsturhytter og turveier, sier idrettsrådgiver Emil Agersborg Bjørnå i Finnmark fylkeskommune.

Mindre utendørsanlegg mest populært

Søknadene viser at det planlegges bygging og rehabilitering av idrettsanlegg til over 500 millioner kroner i fylket de kommende årene.

Den kategorien som det oftest søkes om midler til, er mindre utendørsanlegg. I denne kategorien har det kommet inn 13 søknader. Det er også kommet inn sju søknader om støtte til idrettshaller og aktivitetssaler og seks søknader hver til henholdsvis fotballanlegg og kart.

Alta kommune har flest søknader inne med 16, mens Hammerfest har 12 søknader.

FAKTA OM SPILLEMIDLENE

  • Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål.

  • En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.  
    (Kilde: regjeringen.no)
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Emil Agersborg Bjørnå
Rådgiver idrett
78 96 32 45