Mer penger til samarbeid over grensa

. - Klikk for stort bilde.

Andre søknadsrunde for prosjektmidler fra Kolarctic- programmet åpner 26. juni.

Kolarctic-samarbeidet er syv- årige finansieringsprogrammer for prosjektsamarbeid mellom Nordkalotten og Russland og EU/Russland. Prosjektene skal helst være multilaterale, det vil si med flere enn ett land i tillegg til Russland. Både EU-kommisjonen, Russland og Norge bevilger penger til programmene.

Informasjonsmøte i Kirkenes

Myndigheter, organisasjoner eller foretak som vil utvikle sin region gjennom samarbeid med Russland, kan delta på informasjonsmøte om Kolarctic i Kirkenes 21.juni. Der blir gitt oversikt over Kolarctic-samarbeidet, og hvordan man enklest kan søke prosjektmidler.

Det grenseregionale Kolarctic-samarbeidet har pågått under ulike programmer mellom EU og Russland siden 1996. Norge deltar med egne penger, for utvikling på nordnorsk side i samarbeidet. Et hundretall prosjekter mellom de fire landene har bidratt til utvikling av ulike sektorer og markeder i disse årene.

Forretning, miljø, infrastruktur og grensesystemer

Et hovedprosjekt i Kolarctic er et samarbeid mellom Russland og parter på Nordkalotten. Prosjektene må være tiltenkt ett av de fire tematiske områdene for programmet: Forretning, miljø, infrastruktur, grensesystemer. I første runde var det så mange prosjekter innen miljø som ble godkjente, at det kan hende miljø ikke blir prioritert i andre søknadsrunde. Det vil være en stor fordel å få veiledning og starte søknadsutfyllinga på nett tidligst mulig. Systemet heter PROMAS og åpner 26 juni.

120 millioner i forrige runde

Kolarctics hjemmeside finner du informasjon om forrige bevilgningsmøte 8 juni, der 11 prosjekter ble tildelt totalt 120 millioner kroner fra Kolarctic. Alle disse hadde norske partnere, og hele fem av dem norsk hovedsøker; tre fra Nordland og to fra Finnmark.

For mer informasjon, kontakt: Kolarctic Norge ved Jan Solstad: jan@kolarctic.no /78 96 31 23.

Fant du det du lette etter?