Lovlighetsklage ikke tatt til følge

Klikk for stort bildeBildet er fra fylkestingets møte i mars. Foto: Hege Wallenius

 

Fylkestingets vedtak i desember 2018 om økonomiplanen ble lovlig fattet. Det slår departementet fast etter en lovlighetsklage.

Det var representantene Trine Noodt, Claus Jørstad og Rut Olsen som fremmet en lovlighetsklage etter økonomiplanvedtaket i fylkestinget før jul. Begrunnelsen var at det var lagt inn låneopptak utover rådmannens forslag, uten at renter og avdrag ble ført inn i budsjett og økonomiplan. De mente at fylkeskommunen dermed ikke hadde et budsjett i balanse.

Fylkestinget endret

 Kravet ble behandlet av fylkestinget i mars 2019. Av protokollen framgår det at fylkestinget her vedtok at fylkestingets vedtak om budsjett før jul ble fattet i tråd med gjeldende regler, heter det i brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Men fylkestinget vedtok likevel selv tre måneder etterpå at vedtaket i desember om økonomiplanen ikke ble fattet i tråd med gjeldende regler, fordi de trengte en spesifisering av kuttene. Det fylkestinget gjorde, var å vedta et nytt punkt:

 «Finansieringa av finanskostnader tas som et generelt kutt prosentmessig etter ramme områdenes nettobudsjett i økonomiplanperioden».

Ikke ugyldig

Departementets konklusjon er at det ikke foreligger forhold som gjør at fylkestingets vedtak fra desember er ugyldig (PDF, 417 kB)og at lovlighetsklagen ikke tas til følge.

Balanse og realisme

Departementet har også sett på den innholdsmessige lovligheten, det vil si realismen og kravene til balanse i økonomiplanen. Fylkestinget kom altså selv til konklusjonen i mars at desembervedtaket om økonomiplanen ikke var fattet i tråd med gjeldende regler. Men siden fylkestinget på samme møte vedtok punktet om inndekning, så mener departementet at feilen ble rettet opp.

– Når fylkeskommunen selv retter opp manglene i økonomiplanen gjennom et nytt vedtak er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre en lovlighetskontroll av det opprinnelige vedtaket, herunder en vurdering av om vedtaket må oppheves som ugyldig på grunnlag av manglene i økonomiplanen, heter det i brevet.

Til politisk nivå

Fylkesrådmannen legger nå opp til en orienteringssak til det politiske nivå om departementets avgjørelse.

Fant du det du lette etter?