Kostnadene for prosessvarsel klare

Klikk for stort bilde

Advokatfirmaet Kluge har utredet prosessvarselet for Finnmark fylkeskommune.

Fylkestinget vedtok i sak 43/18 – Lovlighetskontroll – sak nr 32/18 Valg av medlemmer til fellesnemnd: «Fylkestinget tar Kommunaldepartementets klagebehandling til etterretning. Sak om fellesnemnd vil dermed komme tilbake til fylkestinget. Forslag om prosessvarsel oversendes administrasjonen til utredning». Kostnadene for utredningen er nå klare og beløper seg til kr 680.037,40 eksklusive mva.

- Det har i spørsmålet om tvangssammenslåing vært viktig for oss å snu hver en stein og få belyst alle problemstillinger på en god måte, slik at vi hadde et forsvarlig beslutningsgrunnlag til fylkestinget i desember, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en kommentar.

Finnmark fylkeskommune har benyttet advokatfirma Kluge, som besitter noe av landets fremste juridiske kompetanse, for å utrede de juridiske spørsmålene rundt lovligheten ved sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Kluge har gjort en grundig vurdering av om det foreligger rettslig grunnlag for å gå til rettsak mot staten på bakgrunn av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing. I tillegg har Kluge utarbeidet et eget notat om prosessvarsel, som ble fremlagt for fylkestinget i desember, sammen med utkast til prosessvarsel

- Dette har vært en særdeles kompleks utredning i et juridisk uprøvd område. Kluge har gjort et vesentlig arbeid for å avklare de juridiske forholdene på upløyd mark. Det er viktig for meg at Finnmarks befolkning, som både gjennom målinger og folkeavstemning har sagt klart fra at de er imot denne tvangen, får den seriøse behandlingen de fortjener fra Finnmark fylkesting. Spesielt siden de ikke har fått dette fra dagens regjering og dennes støttespillere. Dette er den viktigste saken for Finnmark etter krigen. Da gjør vi det som trengs, det skulle bare mangle, sier Vassvik videre.

Fylkestinget vedtok i sak 64/18 – Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 43/18 å oversende prosessvarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fant du det du lette etter?