Konklusjon i lovlighetsklage

Brev fra kommunaldepartementet - Klikk for stort bildeBrev fra kommunaldepartementet

Vedtaket i fylkesutvalgssaken fra februar om oppfølging og læring av dom i lagmannsretten er gyldig.  Det ble imidlertid gjort en saksbehandlingsfeil da Bengt Rune Strifeldt ble kjent inhabil av fylkesutvalget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet betrakter det derimot ikke som saksbehandlingsfeil at det ikke ble innkalt varamedlemmer da spørsmålet om habilitet skulle avgjøres.  Det er ikke et absolutt krav om at det må innhentes varamedlemmer når et organ tar stilling til et medlems habilitet.  Strifeldt er medlem av fylkesutvalget.

Det skulle vært innkalt varamedlem til behandlingen av sak 09/17 og departementet betrakter det som saksbehandlingsfeil at det ikke ble gjort.

Dette framkommer i svaret Finnmark fylkeskommune har mottatt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (PDF, 343 kB)på lovlighetskontroll av fylkesutvalgets saksbehandling og vedtak i fylkesutvalgssak 9/17 om oppfølging og læring av dom i lagmannsretten.

Til fylkesutvalget 19. september

Fylkesutvalget får svaret fra departementet som referatsak til sitt møte tirsdag neste uke.

Fylkesrådmannen tar departementets vurderinger og konklusjon i denne saken til etterretning.  Fylkesutvalgets vurdering av habilitet i møtet 13. februar var sammensatt og komplisert, noe også stemmegivningen tyder på. Det er betryggende at vi har et system som gjør at fylkesutvalget kan få slike komplekse problemstillinger og beslutninger etterprøvd av et annet organ. Dette bidrar til å gi oss nyttig læring for framtida.

Her er sakslista for fylkesutvalget tirsdag i neste uke.

Fant du det du lette etter?