Hydrogensatsingen i Finnmark tas videre

Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik, ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad og ordfører i Nordkapp Kristina Hansen setter seg nye mål for hydrogensatsingen Finnmark.

Målet er ny grønn næring, nye arbeidsplasser og robuste kystsamfunn.

I disse dager går Finnmark fylkeskommune sammen med Nordkapp og Berlevåg kommune for å utarbeide en hydrogenstrategi for Finnmark. Det er satt av 2,8 millioner kroner til dette arbeidet og 1, 4 millioner av dette beløpet kommer fra Miljødirektoratet. Det er med andre ord stor tro og spenning knyttet til dette prosjektet. Også nasjonalt.

Parallelt med arbeidet med hydrogenstrategien er Varanger Kraft allerede i gang med byggingen av en hydrogenfabrikk i Berlevåg kommune. Her planlegges det oppstart så tidlig som i 2020. Så her skjer ting raskt! Fabrikken blir Norges største produsent av grønn hydrogen fra fornybar kilde.

Vi vil sikre at vi er en del av hydrogensatsingen som rulles ut nå. En rekke fagfolk omtaler hydrogen som det neste energieventyret i Norge. I Finnmark er forholdene for utvinning av klimavennlig hydrogen nærmest optimale. Med rike vindressurser og kunnskap om hydrogenutvinning er vi klare for å legge forholdene til rette for at Finnmark kan ta ut det store vekstpotensialet som finnes i grønne næringer.

Engasjementet rundt hydrogensatsingen har vært enormt og en svært vellykket hydrogenkonferanse i mars i år understreker dette. Kunnskapsinnhenting og kartlegging er viktig og nå er vi klare til å ta et skritt videre og sammen omsette alt som er gjort til konkrete prosjekter og næringer for Finnmark.

Her har Finnmark fylkeskommune klare målsettinger: Innen samferdsel skal all kollektivtransport ha nullutslipp innen 2026. Ambisiøst, ja. Men fullt mulig.

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom en hydrogenstrategi å posisjonere seg innen fornybar energi. Etterspørselen etter dette vil bare øke i årene som kommer og Finnmark vil være i front i denne utviklingen. Vi har naturgitte forutsetninger for hydrogenproduksjon og potensielt store markeder innen blant annet energikrevende industri som hydrogen kan gjøre grønnere.

I Finnmark, kanskje enda bedre enn mange andre steder, skjønner man viktigheten av å ta vare på klima og miljø. Vi bor midt i matfatet og i et ressursrikt område. Vi bor også i Norges desidert største fylke. Transportutfordringer er velkjent. Kostnadene er høye og utslippene pr. innbygger store. Finnmark fylkeskommune, Berlevåg og Nordkapp kommune ønsker og ta tak i dette. For oss er det naturlig med grønn satsing.

Berlevåg kommune har de siste ti årene jobbet aktivt for å fremme grønn hydrogenproduksjon basert på de store vindressursene på Raggovidda. Med dette ønsker vi å utvikle en ren, bærekraftig og fremtidsrettet industri i kommunen vår.

Nordkapp kommune har gjennom forprosjektet «Grønne næringsklynger» sett på muligheter for praktisk bruk av hydrogen på Magerøya. Både hydrogendrevne snøscootere og shuttlebusser ønskes satt i drift. Nordkapp kommune har både fagkompetanse og tilgang på innovative lokale næringsaktører som blir viktige i det videre arbeidet. Dette gjør at kommunen peker seg ut som en naturlig drivkraft for utarbeidelse av felles hydrogenstrategi. 

Hydrogensatsingen er bra for klima, men den er også bra på mange andre måter. Satsing på hydrogen vil kunne gi en rekke kompetansearbeidsplasser og sørge for at små kystsamfunn får flere ben å stå på i en utfordrende tid.

Vi går for en sunnere planet, arbeidsplasser og utvikling av nye innovative næringer i Finnmark.

 

Ragnhild Vassvik

Fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune

 

Rolv Laupstad

Ordfører Berlevåg

 

Kristina Hansen

Ordfører Nordkapp

Fant du det du lette etter?