HUKFS til Murmansk

Klikk for stort bildeLeder i HUKFS, Geir Ove Bakken, blir med på turen til Murmansk. Foto: Ekaterina GolitsynaHovedutvalg for kultur-, folkehelse og samferdsel (HUKFS) reiser til Murmansk 7. – 9. oktober. Besøket skjer som et ledd i å opprettholde det gode forholdet mellom Finnmark og Murmansk.

Innenfor hovedutvalgets arbeidsoppgaver har det gjennom årenes løp blitt initiert mange gode og framtidsrettede prosjekter mellom våre to fylker. For å få inspirasjon til nye samarbeidsprosjekter er det viktig å få kunnskap om prioriterte målsettinger i vårt nabofylke, mener HUKFS.

I programmet denne gangen vil utvalget møtene ministerne i Transportministeriet og Plan- og økonomiministeriet, i tillegg til å ha et opplegg i Murmansk regionale kunstmuseum. Et møte i Det norske Generalkonsulatet er også en del av programmet.

Gjennom dette besøket vil hovedutvalget signalisere at det internasjonale samarbeidet fortsetter og skal ha prioritet selv om Finnmark og Troms blir ett fylke fra 1. januar 2020.