Hasvik kommune tildeles bolystprisen

Klikk for stort bilde- Hasvik har gjort en formidabel innsats de siste vel 10 årene. Etter å ha slitt har de gjort en stor snuoperasjon. Med en positiv næringsutvikling og et fremad farende kulturliv, blant annet med deltakelse i stjernekamp i år, er de verdige vinnere. Hasvik er et lite eventyr

Det la fylkesutvalget til grunn da de tirsdag trakk Hasvik kommune ut som det sterkeste kortet til å motta årets bolystpris.

-Vi er så glad, rørt og stolt over å ha vunnet prisen. Jeg har vært ordfører i Hasvik i 12 år, og for 10 år siden startet vi en snuoperasjon sammen med folkene og næringslivet i kommunen. Vi slet med dårlig omdømme, så vi valgte å ta tak i det sammen med folk og næringsliv. Når vi prater om omdømmet handler det om hvem vi vil være, og hvordan vi kommuniserer det utad. Det mener vi betyr noe for vår kommune, og jeg blir så glad når folk med stolthet sier at de kommer fra Hasvik!

Det forteller ordfører i Hasvik, Eva Husby, som videre påpeker at dette er folket i Hasvik sin pris.

-Jeg ønsker å invitere lag og foreninger i kommunen til å velge ut en person som skal delta på prisutdelinga 15. oktober på Fylkeshuset i Vadsø. Dette er folket sin pris, avslutter Husby.

En tilrettelegger for aktivitet og inkluderende lokalsamfunn

Og begrunnelsen for at Hasvik kommune skal motta prisen er mange. Fra forslagsstilleren beskrives Hasvik kommune som en kommune som i lang tid har tilrettelagt for aktivitet og et inkluderende lokalsamfunn. Det gir bolyst.

-Hasvik kommune og dens innbyggere har gjennom lang tid arbeidet og lagt til rette for et aktivt og inkluderende samfunn som styrker lysten til å bo i kommunen. Resultatet viser seg i økt folketall og stor aktivitet.

Aktiviteter

For i Hasvik har det gjennom hele året blitt arrangert ulike arrangementer i regi av kommune, kirke og enkeltgrupper/bedrifter. Storfiskefestivalen engasjerer en lang rekke lokale personer som også bidrar til lokal økonomi. Sørøydagene blir arrangert i ti dager om sommeren med arrangementer og konserter for hele befolkningen med stor deltagelse og glede. Det er stor aktivitet i lokale foreninger, eksempelvis Pensjonistforeningen, Røde Kors og idrettslaget Sørøyglimt. Det er lokalt engasjement for å skape arbeidsplasser, og blant annet nytenkning innen turistfiske. Det er god markedsføring av tilbud til turister. Det er god flyforbindelse. Det arrangeres konserter med kjente artister, nasjonale og internasjonale i kirkelig regi. Det er gode helsetilbud. Kvitbua har tilbud til tilreisende fiskere og en lokal kafe og aktiviteter. Skolene har stor innsats ved innsamlingsaksjoner. Det er lokalt samhold og deltagelse ved høytider. Det er eksemplarisk beredskap og gjennomføring ved ulykker hvor alle bidrar. Det er god integrering av innflyttere fra mange nasjoner. Hasvik er en av få kommuner i Finnmark med netto innflytting. Trivselen i samfunnet er høyt og mennesker har lyst å bo i Hasvik, konkluderer forslagsstilleren.

De to andre kandidatene var Tonny Lunnan i Kjøllefjord og Reidulf Høybakken i Porsanger IL. Prisen er på 30 000 kroner. Saksframlegg med vedtak finner du her

Kontakt

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen
78 96 32 13