Gode resultater fra sommerskolene

Klikk for stort bildeSommeren 2019 gjennomførte 4 av våre videregående skoler sommerskoler. 75% elevene besto. Av 62 deltagende elever så besto 47 elever.

Tilbudet om sommerskole gikk til yrkesfagelever som sto i fare for å stryke i standpunkt karakter eller hadde strøket i standpunkt på VG 1. I tillegg var det noen VG 2 elever på yrkesfag og lærlinger med strykfag som har tatt opp fag i sommerskolene. En av de videregående gjennomførte i tillegg en «vårskole» for å forberede fremmedspråklige elever til å bestå videregående skole.  

Fornøyd med resultatene

Erfaringen viser at de fleste som består sommerskoler består Vg2 i videregående skole går ut i lære eller at de starter på et 3.år med påbygning. Opplæringssjef Margunn Blix er svært fornøyd med resultatet.

I en kommentar til resultatene sier hun at samarbeidet med stiftelsen over flere år er helt avgjørende for at vi ligger i landstoppen på formidling av elever til læreplasser.

- Sommerskolene bidrar til at næringslivet i vårt fylke får enda flere kvalifiserte søkere, samtidig som dette er av stor betydning for den enkelte ungdom og deres fremtid, sier Blix.

Samarbeid på 6. året

Sommerskolene er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge som på 6.året på rad støtter sommerskolene med 500.000,- kroner. 

- Vi er utrolig stolte over å være med å støtte dette viktige prosjektet med å få flere ungdommer i Finnmark til å bestå videregående skole. Sommerskolene har vist seg å være en stor suksess, og det er imponerende å se hva Finnmark fylkeskommune har fått til. Vi så gjerne at også Troms og Nordland fylkeskommuner ville hente erfaring fra de gode resultatene i Finnmark, og benytte seg av vårt stående tilbud om økonomisk bidrag, sier styreleder Kjell Olav Pettersen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. 

Stiftelsen har bidratt til at rundt 240 eksamener eller standpunktkarakterer er bestått. Potensielt har dette medført at over 175 nye lærlinger har fått eller får sine fagbrev.

Kontakt

Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943
Svein Tore Jakobsen
Spesialrådgiver
78 96 30 58
416 11 825