Ga Finnmarks syn på regionreformen

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik, foto: Øystein Ruud. - Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik argumenterte for Finnmark som fortsatt egen region på høringa i Stortinget om regionreform. Foto: Øystein Ruud

 

 

Demokrati, Finnmarks egen identitet og nærhet til tjenester og virksomhetene. Dette var hovedmomentene fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik la fram på høringa om regionreformen.

I dag deltok hun sammen med fylkesrådmann Øystein Ruud på kommunal- og forvaltningskomiteen sin høring om regionreformen.

Vil være eget fylke

Vassvik redegjorde for hvorfor Finnmark ønsker å være en egen region også i framtida. Hun la spesielt vekt på utviklinga av lokaldemokratiet, nærhet til de offentlige tjenester og institusjoner som basis i tjenesteproduksjonen for befolkninga i sin argumentasjon for at Finnmark fortsatt skal være en egen region.

-Den sterke identitetsfølelsen finnmarkinger har til eget fylke tilsier også at Finnmark bør bestå som eget fylke.

Les innlegget til Vassvik her (DOCX, 17 kB)

Påpeker rollen som grensefylke

Vassvik påpekte også rollen Finnmark har som grensefylke mot Russland, noe som gjør det særskilt viktig at det er en sterk tilstedeværelse av offentlige virksomheter i Finnmark generelt og Øst-Finnmark spesielt. Dette er også et forhold som fylkestinget har pekt på i sine vedtak.

Vil ha nye oppgaver

Vassvik benyttet også anledninga til å peke på viktigheten av at regionene får tilført nye oppgaver i forbindelse med reformene.

-Finnmark har gode eksempler på en effektiv oppgaveløsning der hvor statlig virksomhet har vært løst fra vårt fylke, sa fylkesvaraordføreren.

Vassvik pekte på at det er lavt behov for nye investeringer i infrastruktur før Finnmark er klar for å ta imot nye oppgaver på en konstruktiv og kostnadseffektiv måte.

Fant du det du lette etter?