Fylkestinget vil omgjøre sammenslåing

Foto: Ina Eliassen - Klikk for stort bildeFoto: Ina Eliassen

Mot ti stemmer vedtok fylkestinget å søke om omgjøring av sammenslåingsvedtaket av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Dersom det blir sammenslåing må navnet være Finnmark, og hovedsetet ligge i Vadsø.

Saken om den videre prosessen etter Stortingets vedtak om å slå sammen Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune fra 1. januar 2020 ble behandlet på fylkestingets møte torsdag. To-punktvedtaket lyder slik:

«Ved et regjeringsskifte etter stortingsvalget 11.september 2017, fremmes det sak til Regjeringen/Stortinget om omgjøring av vedtaket som er gjort om å slå sammen Finnmark og Troms. Dette punktet ble vedtatt mot ti stemmer.

Finnmark er navnet

Det andre punktet handler om en videreføring av sammenslåingsprosessen. Fylkestinget har her fem krav:

  • Finnmark er regionens nye navn
  • Det avholdes felles fylkesting i Kirkenes etter oktober 2017
  • Det velges like mange medlemmer fra Finnmark og Troms i fellesnemd
  • Hovedsetet/administrasjonen må legges til Vadsø
  • Formannskapsmodellen må være regionenes politiske styringsmodell

Dette punktet ble vedtatt mot ni stemmer.

Flere forslag

Det ble fremmet tre forslag i saken om regionreform-prosessen. Ett fra Venstre (PDF, 85 kB), ett fra Høyre og Frp (PDF, 100 kB), og det som fikk flertall; fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet og uavhengig representant (PDF, 83 kB)

.

Fant du det du lette etter?