Forvaltningsrevisjon av frafall av elever i videregående skoler

Klikk for stort bildeDet er blitt foretatt en forvaltningsrevisjon av frafall i videregående skole i Finnmark. Illustrasjonsfoto: Kari Bjørkli ThomassenVest- Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) har gjort en forvaltningsrevisjon av frafall av elever i videregående skole i Finnmark. Nå skal opplysningene gjøres kjent for alle videregående skolene.

Frafall av elever på videregående skole er en stor utfordring, ikke bare i Finnmark. Fylkestinget i Finnmark vedtok allerede i 2017 at det måtte foretas en forvaltningsrevisjon knyttet til frafall.

Nå er høringsutkastet (PDF, 2 MB) klart, og det viser at det også jobbes godt med utfordringa.
 

Elever og lærere

Informanter har vært fungerende rektor og fungerende assisterende rektor, lærere, elever og ressursteamet ved Nordkapp videregående skole og rektor, lærere, elever og elevtjenesten ved Hammerfest videregående skole, samt assisterende opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan Finnmark fylkeskommune og skolene arbeider for å forebygge og forhindre frafall av elever i videregående skoler i fylket.

Forbedringer

Fylkeskommunen og skolene har fått belyst ulike sider ved sin praksis og har blitt presentert for områder hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer.

Dette er problemstillingene:

 1. Hvilke tiltak har Finnmark fylkeskommune iverksatt for å forebygge frafall av elever i videregående skole?
 2. I hvilken grad har fylkeskommunen oversikt over om iverksatte tiltak har bidratt til forbedring?
 3. Hvordan iverksettes aktuelle tiltak av skolene?

Anbefalinger

Forvaltningsrevisjonen har følgende anbefalinger:

 • Fylkeskommunen:
  • Evaluere igangsatte tiltak
  • Gjøre resultatene fra evalueringer kjent for skolene
 • Nordkapp videregående skole:
  • Ingen – utover å fortsette det systematiske arbeidet de allerede gjør
 • Hammerfest videregående skole:
  • Sikre bedre oppslutning blant pedagogisk personale
  • Få til reelt samarbeid med tilknyttede ungdomsskoler

Jobbes godt

Fylkesrådmann Øystein Ruud ser at både Nordkapp og Hammerfest videregående skole jobber godt med tanke på redusert frafall av elever i videregående skoler.

Han anbefaler at alle de videregående skolene i Finnmark bør legge ytterligere trykk på samarbeidsavtalene med grunnskolene for å ha fokus på Den gode finnmarksskolen - der målet er økt gjennomføring.

Ruud ber alle skolene i Finnmark om å se på Nordkapp videregående skoles rutiner for å forbedre egne rutiner.

– Jeg ønsker også at tiltak evalueres i den grad det er mulig, og at det må sikres at resultatene fra evalueringene gjøres kjent for de ansatte i skolene, avslutter han.

 

 

 

Fant du det du lette etter?