- Finnmarks kulturliv har vind i seilene

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen besøkte Finnmark fylkesbibliotek fredag. Her sammen med hovedutvalgsleder for kultur Geir Ove Bakken og direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst Jan-Erik Lundström. - Klikk for stort bildeKulturrådets direktør Kristin Danielsen besøkte Finnmark fylkesbibliotek fredag. Her sammen med hovedutvalgsleder for kultur Geir Ove Bakken og direktør ved Samisk Senter for Samtidskunst Jan-Erik Lundström. - Kulturnæringa i Finnmark er framoverlent og optimistisk, og har mange prosjekter på gang. Det sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, som besøker Finnmark i forbindelse med Varangerfestivalen. 

Direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen åpnet årets Varangerfestival, og ønsket i den anledning også å møte Finnmark fylkeskommune. Besøket i Finnmark bød på et tett program, med presentasjon av mange ulike kulturvirksomheter fra hele fylket.

- Ved å reise rundt og besøke fylkene får Kulturrådet vite mer om hva som rører seg, hva kulturlivet har behov for, og hvordan vi kan samarbeide. Vi setter også stor pris på anledningen til å se hvilke resultater som kommer når vi gir penger til forskjellige kulturformål, sier Danielsen. 

- Vil vise at vi har nasjonal og internasjonal tyngde

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Hovedutvalgsleder for kultur Geir Ove Bakken sier det er nyttig for kulturnæringa i fylket å få gjøre seg kjent med ordningene Kulturrådet har.

 - Det er flott at Kulturrådet ønsker å vie oppmerksomhet til Varangerfestivalen, som er en av de store festivalene i fylket vårt, og som har eksistert i over 30 år. Det er også viktig at de blir presentert for de store kulturaktørene våre. Finnmark har kulturinstitusjoner som er av både nasjonal og internasjonal betydning, og kulturrådet får nå en anledning til å se dette, sier Bakken.

Møtte aktører fra hele fylket

Blant rekken av kulturvirksomheter som har presentert seg for Kulturrådet under finnmarksbesøket er Dansearena nord, Samovarteateret, Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Pikene på broen, og Samisk Senter for Samtidskunst. Kulturrådet skal også treffe representanter fra flere av fylkets største festivaler. 

- Besøket i Finnmark har så langt vært veldig positivt, og det er ikke overraskende. Kulturaktørene  i Nord-Norge ivrer etter å vise frem det de jobber med. De er stolte over å fortelle om det de får til, og hvilke planer de har for fremtida, sier Danielsen. 

Full deltakerliste og program for Kulturrådets besøk i Finnmark finner du her.

Fant du det du lette etter?