Finnmark løftet fram i høringa om Finnmarksloven

Klikk for stort bildeFylkestinget vedtok sitt høringsinnspill til endringer i Finnmarksloven. I en ni punkts liste presiserer finnmarkspolitikerne hvordan loven skal virke i og for Finnmark.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har bedt om høringer på «tekniske endringer til Finnmarksloven». Bakgrunnen er at Finnmark fylkeskommune slås sammen med Troms fylkeskommune fra 1.1.2020.

Finnmark = Finnmark

I sitt ni punkts lange vedtak poengterte Finnmark fylkesting at Finnmark betyr det geografiske området som Finnmark utgjorde 1. juli 2016, slik at ingen misforstår hva Finnmark er.

Et annet punkt er at medlemmene av Finnmarkseiendommens styre skal være bosatt i Finnmark. Her støtter fylkestingets politikere departementets forslag.

Overskudd til Finnmark

Tinget vedtok i sin høring at eventuelt overskudd fra Finnmarkseiendommens virke i sin helhet skal anvendes i Finnmark og komme innbyggerne her til gode.

Troms og Finnmark ikke representativt

Videre i vedtaket heter det at nye Troms og Finnmark fylkeskommune ikke tillegges funksjoner etter Finnmarksloven. Fylkestinget anser dermed ikke nye Troms og Finnmark fylkesting som et representativt organ for befolkninga i Finnmark. Dette ville i så fall vært i strid med Finnmarkslovens formål.

Vedtak, med forslag og saksframlegg:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/Meetings/Details/609565?agendaItemId=204633

Fant du det du lette etter?