Finnmark har fått sitt første mobbeombud

Janne Sannes er ansatt som mobbeombud i Finnmark fylkeskommune - Klikk for stort bilde

Janne Sannes er ansatt som mobbeombud i Finnmark. Mobbeombudet i Finnmark skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø, og jobbe forebyggende.  Janne Sannes fra Honningsvåg har nettopp fått denne historiske stillinga.

Barnehage, skole, lærlinger

Mobbeombudet i Finnmark jobber for barn i barnehagen, elever i grunn- og videregående skole og lærlinger. Stillinga som mobbeombud ble lyst ut som følge av at Finnmark fylkeskommune har fått eksterne midler fra Utdanningsdirektoratet fram til 31.12.19. I 2019 har fylkeskommunen fått 500.000 kr. Resterende midler dekker Finnmark fylkeskommune selv. Dette er vedtatt av hovedutvalget for kompetanse.

Jobber fra Nordkapp

Janne Sannes er ansatt som Finnmark sitt første mobbeombud.  Hun er 43 år og bor i Honningsvåg med sin familie. Hun vil ha sitt arbeidsted her. Hun er utdannet allmennlærer, har tatt en master i tilpasset opplæring og rektorskolen. Arbeidserfaringa er fra grunnskolen både i Honningsvåg og Bodø. Hun har arbeidet som lærer, spesialpedagogisk rådgiver og undervisningsinspektør.

Tidlig innsats

-Jeg ønsker å være en veiledende part for barnehager, skoler og lærlinger hvor fokuset er på tidlig innsats og tydelige, konkrete og målbare tiltak. Det kan være vanskelig for skoler å følge opp saker og løse kompliserte saker. Her håper jeg mitt bidrag vil gjøre en forskjell for barn, elever og lærlinger, sier Janne.

-Motivasjonen er at veien til mobbeombudet er et lavterskeltilbud slik at man sammen kan gjøre en forskjell for barn, elever og lærlinger som ikke har det bra, avslutter vårt nye ombud.