Et godt år på sjøen for Snelandia

Klikk for stort bilde

Hurtigbåtrutene i Finnmark hadde en god vekst i 2016, som følge av omlegging av rutestrukturen. Dette har fortsatt i 2017, og nå har også ferjetrafikken tatt seg opp.

-Det gleder meg veldig å se at sjørutene våre brukes stadig mer, sier hovedutvalgsleder for samferdsel, Geir Ove Bakken. Han viser til ruteomleggingen som skjedde fra 1.januar 2016, som i ettertid må sies å ha vært svært vellykket. I 2016 hadde hurtigbåtrutene en kraftig vekst, mens ferjerutene var stabile. I 2017 kan både ferje og hurtigbåt vise til økning.

-Jeg registrerer at sambandene og rutene nå har gått seg til, og at både trafikk og regularitet er god. Det første driftsåret i de nye kontraktene var utfordrende. Nå tyder tallene på at både ruter og fartøy har «satt seg», noe en tekniske regularitet opp mot 100 % i alle samband er et godt bevis på, sier Bakken.

Snelandia’s mannskaper om bord har en tøff arbeidshverdag i et værutsatt område, og det gleder derfor ekstra med positive tilbakemeldinger fra passasjerene. Godt samarbeid med operatøren og godt utført håndverk på sjøen er essensielt for å skape det gode tilbudet, sier Bakken.

-I tillegg ser vi at hurtigbåtene utgjør et godt alternativ når det oppstår situasjoner med ras, stengte veier og isolerte bygder. Sånne uforutsette situasjoner vil vi også ha i framtiden, og vi ser at vi for tiden ikke har god nok reservekapasitet, men dette jobbes det med sammen med operatøren. Dette er viktig for oss, og for å kunne gi forutsigbarhet for folket langs kysten, avslutter hovedutvalgslederen.

Trafikktallene for 2017 er som følger:

Hurtigbåt

Rute 310/AltafjordXpressen  4 713 reisende (+ 24 %)
Rute 320/LoppaXpressen 12 265 reisende (+ 17 %) *
Rute 330/VargsundXpressen  22 286 reisende (+ 15 %)
Rute 340/Skoleruta i Rognsund  5 289 reisende (- 11 %)
Rute 350/MåsøyXpressen 15 307 reisende (- 9 %)
Rute 360/LangfjordXpressen   1 642 reisende (- 8 %)
Rute  380/SørøysundXpressen  21 685 reisende (- 4 %) *
Rute 390/Skyssbåten til Lille Survik 513 reisende (- 6 %)
Andre hurtigbåtruter   329 reisende
Antall kjøretøy befordret på hurtigbåt  3 429  (+ 33 %)
Totalt hurtigbåt: 84 029 reisende (+ 2,5 %)

                                          

*) Ruteomlegging førte til at reisende fra Hasvik på onsdager i 2016 tilhørte SørøysundXpressen, og fra 2017 er dette flyttet over på LoppaXpressen.

Ferje

Rute 500/Øksfjord – Hasvik v.v.  19 502 kjøretøy (+ 8 %)
Rute 510/Øksfjord – Tverrfjord v.v.   8 930 kjøretøy (+ 16 %)
Rute 520/Øksfjord – Bergsfjord – S.Tverrfjord 4 460 kjøretøy (+ 6 %)
Rute 530/Mikkelsby – Kongshus v.v. 3 963 kjøretøy (**)
Rute 550/Korsfjord – Nyvoll v.v. 17 258 kjøretøy (+ 21 %)
Rute 560/Strømsnes – Kjerringholmen v.v.  16 137 kjøretøy (+ 4 %)
Totalt ferje: 70 250 kjøretøy (+ 9,9 %)

 

**) Pga. anleggsarbeid ble ikke ruten operert de første ukene av 2017. Antallet kjøretøy regnes som stabilt i sambandet.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lars H Engerengen
Seniorrådgiver
78 96 30 28