Drift av Årøysambandet: Rederiene inviteres til å gi innspill

Klikk for stort bildeFinnmark fylkeskommune mottok ingen akseptable tilbud på anbudskonkurransen for drift av ferjesambandet Kongshus – Mikkelsby. I forsøk på å skape konkurranse om driften, inviteres nå rederiene til å komme med innspill.

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune sier at bestillingen fra fylkestinget om å sikre ferjedrift fram til 2025 står fast, og at det jobbes med å finne løsninger som kan avhjelpe øya i den perioden det vil ta å gjennomføre et nytt anbud og få en lovlig kontrakt på plass.

– Vi har både et nasjonalt lovverk og ESA som vi må forholde oss til. Det er viktig for oss å følge spillereglene, sier samferdselssjefen. Det enkleste ville vært å inngå en direkte avtale med rederiet som allerede seiler der, men det har vi selvfølgelig ikke lov til, sier Holm-Varsi.

I et forsøk på å skape konkurranse på sambandet, sendes konkurransegrunnlaget på nytt ut i Doffin/TED denne uka, som en høring til ferjerederiene.

– Vi håper deres innspill til hvordan en konkurranse skal legges opp, vil føre til at vi kan utarbeide et godt konkurransegrunnlag, som deretter kan sendes ut i markedet som en ny konkurranse, sier samferdselssjefen.

Rederiene gis en måned til å komme med innspill, og så håper vi at vi har en ny anbudskonkurranse klar i løpet av sommeren, avslutter Holm-Varsi.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef
78 96 30 55
970 90 473