Biskopen besøkte Fylkeshuset

Fra venstre fylkestannhelsesjef Torill H. Lauritsen, fylkesrådmann Øystein Ruud, fylkesvatraordfører Tarjei Jensen Bech, biskop Olav Øygard, kirkefagsjef Heidi Norbye og prost Egil Lønnmo. Foto: Harald F. Hereide - Klikk for stort bilde

Status for regionreformen og fylkessammenslåing var ett av temaene som stod på dagsorden da biskop Olav Øygard besøkte Fylkeshuset i Vadsø.

Samtalene dreide seg om de store utfordringene Finnmark og Troms står overfor i. Biskopen kjente seg delvis igjen med tilsvarende utfordringer i bispedømmet. Ønske om å være til stede over alt er svært ressurskrevende i et så stort område.

Finnmark står i en særstilling når det gjelder samisk språk og kultur. Dette ble også tatt opp på møtet.

Biskopen ble også orientert om den positive utviklingen med økt gjennomføring i den videregående skolen i fylket.

Folk-til-folksamarbeid med Russland var også et tema. Kirka følger nøye med på utviklingen i vårt nabofylke.

For mer informasjon:
Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech, tlf. 942 07 878
Fylkesrådmann Øystein Ruud, tlf. 975 26 997

Fant du det du lette etter?