Barents en viktig del av Arktis

Klikk for stort bilde

Klimautfordringer og utnytting av ressurser er viktige utfordringer i Barentssamarbeidet. Rådet ble framhevet som et eksempel på godt samarbeidsorgan i Arktis som kan møte disse utfordringene og mulighetene. Det ble slått fast under det arktiske toppmøtet i St. Petersburg sist tirsdag.

Tidligere første viseminister og forsvarsminister Sergej Ivanov kunne konstatere at Barentsregionen er den mest utviklede regionen i hele Arktis. Russland vil ha et sterkt fokus på klimaet, og de er nå i ferd med å rydde opp i områder som Franz Josefs land. Ivanov pekte videre på det unike miljøsamarbeidet i Øvre Pasvik Naturreservat samt det gode samferdselssamarbeidet mellom Finnmark og Murmansk.

Den nylige hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky» ble trukket frem som et eksempel på viktigheten av at man fortsatt styrker beredskapssamarbeidet i nord.

Fokus på ungdom er også viktig med tanke på fremtiden, slik at man tidlig skaper kontakt over grensen. Her ble prosjekter som Arctic Skills, som fremmer samarbeid mellom yrkesskoleelever, og samtidig hever status på yrkesutdanningen, trukket frem.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik mener flaskehalsene som i dag ligger i grensepasseringen, som for eksempel krav om visum, må fjernes.

Over 100 deltagere fikk anledning til å høre om de mange gode resultatene som er oppnådd gjennom 25 års samarbeid i Barentsregionen. Alt i alt er det unison enighet om at samarbeidet er viktig og at man må søke å styrke det videre samt gjøre det mer kjent.