Anker dom i Boreal - saken

Foto: FFK - Klikk for stort bilde

Fylkesutvalget vedtok enstemmig å anke dom fra lagmannsretten i saken som omhandler pensjonskostnader for Boreal Sjø AS.

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok 4. desember å anke dommen mot Finnmark fylkeskommune fra Hålogaland lagmannsrett, der Boreal Sjø AS er motpart.

Fra før er fylkeskommunen frifunnet av Øst-Finnmark tingrett i saken. Høyesteretts ankeutvalg skal nå vurdere om saken kan behandles i Høyesterett.

- Vi har fått en anbefaling fra et eksternt advokatbyrå som har gått gjennom hele saken og som konkluderer med at det er grunnlag for at den tas opp på nytt, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Les også: Overraskende resultat i Boreal- saken

Fant du det du lette etter?