Publisert 19.11.2014

- Ingen argumenter for å legge ned Finnmark. Det er budskapet fra fylkesvaraordfører Bente Haug etter Møreforsknings rapport om fylkessammenslåing.

Publisert 19.11.2014
Foto: Kari Bjørkli Thomassen

-Vi skal bygge ut Alta videregående skole for 400 millioner kroner. Vegbygginga over Ifjordfjellet fullføres i 2016, den koster 490 millioner. Finnmark fylkeskommune tar store løft for utviklinga i Finnmarkssamfunnet, sier fylkesrådmann Øystein Ruud når han nå legger fram økonomiplanen for de kommende fire årene. 

Publisert 18.11.2014

Kulturkortordningen, som i Finnmark kalles FUNG-kortet, mister fra 1.januar sitt statlige tilskudd fra Kulturdepartementet, noe som er en forutsetning for å fortsette driften av ordningen.

Publisert 13.11.2014

 Finnmark fylkeskommune fikk nylig i dom fra Alta tingrett fullt medhold i at en midlertidig ansettelse ved elevboligene til Alta videregående skole var lovlig. Finnmark fylkeskommune ble også tilkjent sakens omkostninger med 111.173 kroner. 

Publisert 11.11.2014

Fiskeri- og havbrukskonferansen 2014 ble streamet. Her kan du se alle innleggene hver for seg.

Publisert 10.11.2014

Fylkesordfører Runar Sjåstad ber regjeringa videreføre støtten til finsk tolking og oversetting. I tillegg ønsker han at Finnmark fylkeskommune fortsatt skal forvalte midler til innvandrere og frivillig virksomhet.

 

Publisert 05.11.2014

Hvordan har ungdom i aldersgruppen 16-19 år i kommunen det? Hvordan oppfatter de egen helse? Hvilke vaner har de på fritiden? Hva synes de om lokalmiljøet? Resultater fra Ungdata kan hjelpe i planlegginga av ungdomsarbeidet i skolen, kommunen, og for organisasjoner.  

Publisert 05.11.2014

Fylkestinget ber om ekstraordinær finansiering over statsbudsjettet til fylkesveger, og vil sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av sykestuene i Finnmark og Nord-Troms.  

Publisert 31.10.2014

Høringsfristen gikk ut 31. desember 2014. Landbruksstrategiene behandles politisk av fylkestinget 25. mars 2015.

Publisert 29.10.2014

Johnny Ingebrigtsen (SV) overtar ledervervet i hovedutvalget for kompetanse (HUK) etter hans partifelle Lisbeth Isaksen.