32 millioner til Finnmark Havbruksfond

Klikk for stort bildeFinnmark fylkeskommune får utbetalt 32 millioner kroner fra Havbruksfondet i år. Midlene skal gjennom Finnmark Havbruksfond sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen i Finnmark.

Finnmark Havbruksfond ble vedtatt opprettet av fylkestinget i Finnmark den 20.juni 2018.

Finnmark Havbruksfond skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing.  Midlene fra fondet tildeles som tilskudd. Les mer her.

Bakgrunnen

Totalt 2,7 milliarder kroner betales til havbrukskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet i år.

Havbruksfondet består av 80 % av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser. Dette foregår gjennom søknad og auksjon som Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har, der oppdrettere får lov til å produsere fisk i fjordene mot en sum.

Kommuner og fylkeskommuner som har klarert lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, premieres gjennom en andel av inntektene som skal fordeles årlig.  

Kommunene mottar 87,5 % og fylkeskommunene 12,5 %.

Fant du det du lette etter?