26 millioner til idrettsanlegg i Finnmark

Klikk for stort bildeGnisten idrettshall er ett av flere anlegg som får tilsagn om midler. Fotograf: Aase-Kristin Abrahamsen/ Alta kommune.

34 anleggsprosjekter i Finnmark kan glede seg over å ha fått tilsagn på spillemidler.

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni årets fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Totalt ble 26,2 millioner kroner fordelt til ulike anlegg i Finnmark. Nærmere halvparten av årets søknader ble innvilget med tilskudd.

Ni kommuner fikk penger

Finnmark fylkeskommune har ved søknadsrunden i 2017 godkjent totalt 71 søknader fra kommuner, lag og foreninger, med en samlet søknadssum på 72 millioner kroner.  Sammenlignet med fjoråret har søknadssummen gått kraftig ned.

- Årets søknadsrunde vitner om at det fortsatt jobbes godt i fylket med anleggsutvikling, men at det bare er halvparten av kommunene som søker. Det er imidlertid gledelig at kommuner som Lebesby, Hasvik, Kautokeino og Kvalsund er tilbake på banen igjen, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Vedtaket med oversikt over hvem som har fått spillemidler, finner du på fylkeskommunens politiske område.

Ønsker søknader fra flere kommuner

Hovedutvalgslederen etterlyser aktivitet fra kommunene som ikke har fremmet søknader om spillemidler de siste årene og understreker at spillemidlene er et sentralt virkemiddel for anleggsutbygging i egen kommune.

– I enkelte kommuner er det bygget og rehabilitert idrettsanlegg uten finansiering av spillemidler. Dette er svært uheldig, da man har mulighet til å få inntil halvparten av anleggskostnadene finansiert gjennom spillemidlene, sier hovedutvalgslederen.

Nedgang i tilskuddsrammer

Etter vedtak i statsråd 28. april 2017 ble det på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål avsatt i overkant av 1,3 milliarder til post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene. Av det totale beløpet har Finnmark blitt tildelt ca. 25,5 millioner kroner. Tildelingen er nesten 2 millioner kroner mindre enn rammene Finnmark ble tildelt i fjor.

Fant du det du lette etter?