- 20 år til modulvogntog Hammerfest-Alta-finskegrensen

Regjeringen har ikke fulgt opp fylkestingets ønske om å gjøre strekningen Hammerfest - Alta - finskegrensen til førsteprioritet i NTP. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken. - Klikk for stort bildeRegjeringen har ikke fulgt opp fylkestingets ønske om å gjøre strekningen Hammerfest - Alta - finskegrensen til førsteprioritet i NTP. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan kan utsette åpning for modulvogntog på fylkets viktigste godstransportstrekning til 2037. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.

Hovedutvalgslederen tror dette vil svekke konkurransevilkårene for næringslivet i Vest-Finnmark.

Modulvogntog reduserer transportkostnadene, fordi to modulvogntog på 25 meter kan ta samme last som tre trailere. Hovedutvalgslederen påpeker at de fleste riksvegstrekningene i Øst og Midt Finnmark nå er åpnet for modulvogntog. 

- Fylkestinget har prioritert Hammerfest-Alta-finskegrensen som førsteprioritet i sitt innspill til NTP for 2018- 2029. Men regjeringen har ikke fulgt opp. Tiltak fra fagetatens forslag er også tatt ut, noe som er svært uheldig, sier Bakken.

Store investeringer før strekningen kan åpnes 

Ut fra regjeringens forslag til NTP oppsummerer hovedutvalgslederen  status på strekningen Hammerfest - Alta - finskegrensen slik :

  • Bypakke for Hammerfest tidligst i 2024 (fagetatens forslag 2022-24)
  • Rv 94 Hammerfest-Kvalsund: Prioritering av strekningen i 2018-23 uten avsatt ramme vanskeliggjør ferdigstillelse før 2029.
  • Rassikring av Kløfta får ikke full finansiering før ca. 2032. Fagetatens forslag var ferdigstillelse i 2024-29.
  • Avlastningsveg Alta skal vurderes ved rullering av neste NTP.
  • I tillegg er det behov for betydelige utbedringer fra Rv 93 Kløfta til Suolovuobme og E6 stigningene fra Raftsbotn i Alta, som ikke er omtalt i NTP.

Stortingsbehandling i juni kan sikre forsering av tiltak

Bakken frykter at dette blir vanskelig, men skal strekningen forseres for modulvogntog må stortingsbehandlingen av NTP sikre:

  • Rv 94 Hammerfest-Kvalsund «pakke» på ca. 500 mill. kr til i 2018-23
  • Full finansiering av Rv 93 Kløfta i 2024-29.     

 

Fant du det du lette etter?