Publisert 08.10.2019

  

Sjekk statsbudsjettet for å finne tiltak i Finnmark for 2020.

Publisert 07.10.2019

Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet gjennomført en folkehelseundersøkelse i 2019.

Publisert 07.10.2019

Ola Asdahl Rokkones fra Tromsø er årets norske mottaker av Barentsstipendet.

Publisert 07.10.2019

Hovedutvalg for kultur-, folkehelse og samferdsel (HUKFS) reiser til Murmansk 7. – 9. oktober. Besøket skjer som et ledd i å opprettholde det gode forholdet mellom Finnmark og Murmansk.

Publisert 04.10.2019

  Fra 2020 blir det enklere å ta med seg biler på hurtigbåt. 

Publisert 03.10.2019

Finnmark fylke gir over lederskapet i Barentssamarbeidet til Västerbotten i Sverige. Samtidig sendes en felles henvendelse til utenriksministrene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Publisert 03.10.2019

 Søknadsfristen er 15. november.

Publisert 02.10.2019

Mandag 30. september ble det lansert et nytt nasjonalt nettsted for elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge.

Publisert 30.09.2019

 Finnmark fylkeskommune tar flere grep for å ivareta sine ansatte i videregående skole på en bedre måte. Det er innført forbedringer innen avvikshåndtering, varsling og vanskelige personalsaker

Publisert 18.09.2019

- Hasvik har gjort en formidabel innsats de siste vel 10 årene. Etter å ha slitt har de gjort en stor snuoperasjon. Med en positiv næringsutvikling og et fremad farende kulturliv, blant annet med deltakelse i stjernekamp i år, er de verdige vinnere. Hasvik er et lite eventyr