Publisert 14.08.2019

Kommuner og private vannverkseiere inviteres til et todagers seminar om drikkevann, avløp og folkehelse i Alta 22.-23. oktober.

Publisert 13.08.2019

De ti siste årene i Finnmark fylkeskommunes snart 180 år gamle historie skal i bokform. Det er Trine Hamran som skal gjøre jobben.

Publisert 08.08.2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ført tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole. Tema for tilsynet har vært arbeidet med elevenes skolemiljø, både på skolenivå og på skoleeiernivå. Skolen er i gang med å rette opp regelbrudd.

Publisert 07.08.2019

Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) har gjort en forvaltningsrevisjon av frafall av elever i videregående skole i Finnmark. Nå skal opplysningene gjøres kjent for alle videregående skolene.

Publisert 24.07.2019

272 nye elever har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Finnmark fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Publisert 16.07.2019

Krigshistorien i nord og forholdet Norge-Russland er tema for en større konferanse i Kirkenes i oktober.

Publisert 12.07.2019

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech tar over den politiske lederrollen i Finnmark fylkeskommune mens fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik har ferie.

Publisert 09.07.2019

Over 2800 søkere har nå fått tilbud om plass i videregående skoler i Finnmark fra høsten. Fristen for å svare er 15. juli.

Publisert 05.07.2019

 

Fylkestingets vedtak i desember 2018 om økonomiplanen ble lovlig fattet. Det slår departementet fast etter en lovlighetsklage.

Publisert 27.06.2019
Åpning UKM 2019. Foto: Anne Turid Garshol

Finnmark er representert med musikk, dans, film, kunst og flotte ungdommer.

Fant du det du lette etter?