Felling av kystsel

Fiskeri- og kystdepartementet har delegert myndighet til fylkeskommunene til å behandle søknader om fellingstillatelse for sel langs norskekysten.

For å jakte kystsel i Finnmark må det søkes om tillatelse fra Finnmark fylkeskommune. Jegere som søker må vedlegge godkjent skyteprøve for storvilt fra siste/inneværende år. Fiskeridirektoratet fastsetter årlig kvoter for steinkobbe og havert. I tillegg er det anledning til å jakte på grønlandssel og ringsel innenfor ordinær jakttid. Total kvote og antall felte dyr oppdateres fortløpende på denne nettsiden. 

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i Finnmark kan du få ved å kontakte Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, tlf. 78 95 03 00.

Havforskningsinstituttet (HI)har tidligere år utbetalt kompensasjon for innsendte kjever fra steinkobbe og havert. Fra 2015 har HI ikke behov for ytterligere prøver og grunnlaget for kompensasjonsordningen er dermed ikke tilstede.

Skjemaer


Fangsttabell for Finnmark 2019
Rapportert fangst per 16.08.2019
  Felt Restkvote
Steinkobbe 22 51
Havert 3 112

Kontakt

Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77