Rekrutteringsfondet for fiskere

Havna i Berlevåg - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere er et lånefond som skal bidra til å lette etableringsbarrieren for nyetablerere. Det tilbys lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy. For etablerte fiskere på inntil 35 år tilbys også lån til fartøyfornyelse og investering i kvoter.

Hva kan det søkes om

Søker skal være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B, og være eier(e) av minimum 67 % av fartøyet/foretaket.

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen eller lukket gruppe. Det er ingen alderskrav knyttet til nyetablering.

Det betyr at fiskere som eier fartøy i åpen gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i lukket gruppe, også ansees som nyetablerere. 

Er du etablert fisker på 35 år eller yngre kan du også søke om lån til fornyelse (utskifting) av fartøy og investering i kvoter.

Finansieringsrammer

Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og kvoteinvesteringen, maksimalt begrenset til kr. 1.000.000,-

Lånebetingelser

  • Serielån med kvartalsvise avdrag
  • Rentesats på ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente (1.05 % i 2015, årsgjennomsnitt)
  • Ett års rente- og avdragsfrihet
  • Total løpetid inntil 12 år.

Krav og vilkår til søker og investeringsobjekt følger av fondets retningslinjer

Styret for Rekrutteringsfondet (Fylkesutvalget) behandler søknadene etter anbefaling fra administrasjon.

Administrasjonen er delegert myndighet til å kunne fatte administrative avgjørelser i forbindelse med oppfølging av vedtak om lån dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende retningslinjer for rekrutteringsfondet.

Søknad sendes:

Innovasjon Norge Finnmark, Pb 607, 9811 Vadsø. E-post: finnmark@innovasjonnorge.no

Søknadsfrist Behandling (FU)
16. januar 13. februar
8. februar 14. mars
30. mars 9. mai
4. mai 13. juni
16. august 19. september
15. september 24. oktober
11. oktober 21. november
6. november 12. dessember

Årlig bevilgningsramme:

3,9 mill NOK. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Johanne Salamonsen
Spesialrådgiver fiskeri og havbruk
78 96 31 17
915 52 660