Regionale forskningsfond

 

Utlysninger finnes på Fondsregion Nord-Norges egne nettsider.

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. 

Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

Kontakt

Mikal Lanes
Spesialrådgiver
78 96 31 47
977 77 507