Kontakt

Hilde C J Mietinen
Nærings- og nordområdesjef
78 96 30 11
Markus Johan Karlsen
Internasjonal Fagleder
78 96 31 53
981 06 041
Erle Renate Holm-Varsi
Assisterende nærings- og nordområdesjef
78 96 30 82
958 24 794