Nærings - og nordområdeavdelinga

Her finner du navn, telefonnummer og epostadresse til våre ansatte i nærings- og nordområdeavdelinga.

Næringsavdelinga
Navn Arbeidsområde Telefon Mobil E-post
Hilde C.J Mietinen Nærings- og nordområdesjef 78963011 41431354 Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no
Erle Renate Holm-Varsi Ass. nærings- og nordområdesjef 78963082 95824794 Erle.Renate.Holm-Varsi@ffk.no
Bjørg Sabbasen RUP - Regionale utviklingsmidler 78963177 90512614 Bjorg.Sabbasen@ffk.no
Mikal Lanes Regionalt forskningsfond (RFF) og næringshager 78963147 97777507 mikal.lanes@ffk.no
Ulrik-Jacob Lund Kommuneutvikling, omstilling, bredbånd 78963289 Ulrik-Jacob.Lund@ffk.no
Marit Magelssen Vambheim Leverandørutvikling, klyngesatsing 78963212 Marit.Magelssen.Vambheim@ffk.no
Majliz Berget Havbruk og akvakulturforvaltning 78963079 97620499 majliz.berget@ffk.no
Kystsoneplanprosjekt, Finnmark
Fiskeri og havbruk
Stian Reiersen Reiseliv og kultur. FORREGION Finnmark 47354144 stian.reiersen@ffk.no
Kjersti Rosanoff Aronsen Landbruk 78963213 Kjersti.Irina.Rosanoff.Aronsen@ffk.no
Markus Johan Karlsen Internasjonalt - Russland 78963153 98106041 Markus.Johan.Karlsen@ffk.no
Internasjonalt - EU og nordområdene
Natalia Karlsen Internasjonalt - Barentssamarbeidet 78963112 46648280 natalia.karlsen
Linda Mosand Internasjonalt - Kolarctic, og RUP 78963092 91367079 linda.mosand@ffk.no
Jan Martin S. Solstad Internasjonalt - Kolarctic 78963123 41450550 jan.solstad@ffk.no

Finn ansatt