Kommuneutvikling

Cruisekai i honningsvåg - Klikk for stort bilde

I 2016 deler Finnmark fylkeskommune kr. 18,6 mill. av regionalutviklingsmidlene (RUP) ut til kommunene. Pengene går til kommunale næringsfond, nyskaping/utvikling i kommunene, og til fysiske infrastrukturtiltak.

Kommunale næringsfond

Kommunene får årlige tilskudd til påfyll av sine kommunale næringsfond. Tilskuddsmidlene skal medvirke til utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Midlene skal brukes i henhold til kommunens strategier for næringsutvikling, samt nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram.

Nyskapings- og utviklingskommuner

Enkelte kommuner i Finnmark har spesielt store omstillingsutfordringer på grunn av reduksjon i sysselsettingen og negativ økonomisk og demografisk utvikling. I disse kommunene er det behov for å sette inn en ekstraordinær innsats for å øke nyskapingen og utviklingen i næringsliv og lokalsamfunn. Disse kommunene kan få status som omstillingskommuner. En slik status varer maksimalt 6 år og Finnmark fylkeskommune avgjør hvilke kommuner som får slik status. Kommuner med omstillingsstatus får årlig påfyll av fond for gjennomføring av utviklingsarbeidet. Kommuner med omstillingsstatus får ikke påfyll av ordinært næringsfond. Et slikt utviklingsarbeid i en kommune medfører også en nærmere oppfølging av arbeidet fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. I 2016 er det tre kommuner i fylket som har omstillingsstatus.

Kommunal fysisk infrastruktur

Fylkeskommunen har satt av kr 3,6 mill. av RUP-midlene til utbygging av kommunal fysisk infrastruktur. Midlene skal primært brukes til kommunalteknisk infrastruktur, så som framføring av veg, vann og avløp til områder som er nødvendig for utvikling av næringslivet. Det kan også gis tilskudd til opprusting av sentrale deler av kommunesentra.

Bredbånd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en statlig finansieringsordning for utbygging av bredbånd. Kommunene kan søke tilskudd fra denne ordningen. Fylkeskommunen foretar en forberedende saksbehandling før sakene avgjøres av Nkom. Nærmere opplysninger på http://www.nkom.no/.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Hilde C J Mietinen
Nærings- og nordområdesjef
78 96 30 11
Ulrik-Jacob Lund
78 96 32 89