Søkerveiledning FORREGION Finnmark

Klikk for stort bilde

Her finner du veiledning for å søke forprosjektmidler fra FORREGION Finnmark

 

Forprosjekt i bedrift

Forprosjekt er mindre FoU-prosjekt i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Bedrifter med spørsmål og/eller utfordringer som kan ha behov for forskningsbaserte svar kan søke om støtte til kjøp av forskningstjenester.

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom denne ordningen å fremme nye relasjoner mellom bedrifter i Finnmark og forskningsmiljøer. Ordningen er åpen for alle næringer og bedrifter i Finnmark fylke. Prosjekter som faller inn under satsingens innsatsområder vil prioriteres.

Det kan søkes om inntil 200.000 kroner i støtte til innkjøp av forskningskompetanse. Støtten forutsetter 50 % egeninnsats / egenandel.

Bedrifter som ønsker å søke om forprosjektmidler må ta kontakt med prosjektleder eller kompetansemekler i forkant av søknad. Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med prosjektleder eller kompetansemekler, kan avvises.

Kompetansemegler kan hjelpe bedriften med å spisse problemstilling, finne aktuelt forskningsmiljø og riktig støtteordning for prosjektet.

Slik søker du

 1. Når du har diskutert prosjektet med kompetansemekler, fyller du først ut skjema/prosjektbeskrivelse (DOCX, 43 kB)
 2. Prosjektbeskrivelsen sendes til prosjektleder for gjennomlesing
 3. Søker må opprette bruker på Mitt nettsted og fylle ut elektronisk søknad via Forskningsrådets nettsider. Denne utlysningen har tre (3) obligatoriske vedlegg:
  1. Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider (punkt 1)
  2. CV for prosjektleder på maks 4 sider (CV (DOCX, 20 kB))
  3. Egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte (Egenerklæringsskjema (DOCX, 20 kB))
 4. Forskningsrådet sender søknaden til fylkeskommunen som vurderer søknaden etter faste vurderingspunkter. Fylkeskommunen innstiller til bevilgning eller avslag.
 5. Fylkeskommunen informerer bedriften om vedtaket og inngår kontrakt ved godkjent søknad.

 

Kriteriene for godkjenning av forprosjekt

Støtte til prosjektet utgjør statsstøtte og blir tildelt som bagatellmessig støtte. Et foretak kan få tildelt maksimalt 200 000 euro for en periode på tre regnskapsår.

I denne utlysningen kan støtte gis etter følgende kategorier:

 • Forundersøkelser, inntil 50 prosent støtte
 • Industriell forskning, inntil 50 prosent støtte
 • Eksperimentell utvikling, inntil 40 prosent støtte til store foretak og inntil 50 prosent støtte til små og mellomstore foretak (SMB)
 

Søker må velge en av disse kategoriene i forprosjektet. Du finner mer om statsstøtte her.

Prosjektet vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 1. Forskning og innovasjon
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Prosjektideens relevans
 5. Samlet vurdering
 

Deretter vurderes følgende seleksjonskriterier:

 1. Er søker en bedrift med liten FoU-erfaring, slik det er definert i utlysningen?
 2. Er bedriften tilknyttet regionen den søker midler fra?
 3. Er bedriften en SMB?

 

Det er løpende søknadsfrist.

Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker

Kontakt

Stian Reiersen
Rådgiver
78 96 31 37
473 54 144